Den mest utbredte misnøyen når det gjelder hjemleveringer er tidsrelaterte.
Den mest utbredte misnøyen når det gjelder hjemleveringer er tidsrelaterte.

To av tre netthandels-kunder har opplevd leveringsproblemer – og det går utover både nettbutikk og transportør

Nesten halvparten av netthandelskundene har hatt dårlige opplevelser som gjør at de velger bort en nettbutikk eller transportør.

Publisert

Noen nøkkelresultater fra undersøkelsen:

  • De tre største leveringsproblemene er alle tidsrelaterte
  • Sikkerhet er den viktigste delen av hjemleveringsprosessen
  • Valgmulighet for levering med lav kostnad er dobbelt så viktig som leveringshastighet

Descartes Systems Group lanserte nylig sin andre årlige e-handelsrapport. Resultatet viser enkelte forbedringer fra foregående år, men 67 prosent av de spurte opplevd problemer med levering av varer som er kjøpt på nett – det samme tallet som foregående år.

– Undersøkelsen viser at blant de 67 prosent som har opplevd leveringsproblemer, så har nesten 7 av 10 reagert på sin misnøye på en slik måte at det har fått en negativ konsekvens for selskapet der produktet er kjøpt eller firmaet som leverte varen, sier Chris Jones, EVP of Industry hos Descartes.

Det betyr at rundt 47 prosent av netthandelskunder har opplevd leveringsproblemer, som igjen har ført til at de enten velger en annen nettbutikk, velger en annen transportør, sprer budskapet om de dårlige opplevelsene i sitt nettverk, eller påført nettbutikk eller logistikkaktør andre konsekvenser.

Undersøkelsen viser videre at bærekrafts- og miljøaspektet også er viktig for mange forbrukere. Blant nordiske e-handelskunder sier 7 av 10 at det er et viktig spørsmål. Dette tallet er en økning fra foregående år, da 66 prosent svarte det samme.

Descartes e-handelsundersøkelse er utviklet i samarbeid med SAPIO research. Undersøkelsen pågikk i tre måneder, med totalt 8000 respondenter i Europa og Nord-Amerika. Den årlige studien analyserer årsakene til økninger eller reduksjoner i e-handelskjøp, hvilke typer varer som kjøpes, hyppigheten av kjøp og hvilke kjøp som leveres. I tillegg gir det innsikt i kundeleveranser, tjenester, avgifter og utførelse.

Her finner du hele undersøkelsen.

Powered by Labrador CMS