Styreleder Joakim Strand i NHO Logistikk og Transport Midt-Norge sier at klarsignal for bygging på Torgård gir forutsigbarhet for bransjen. Foto: Per Dagfinn Wolden
Styreleder Joakim Strand i NHO Logistikk og Transport Midt-Norge sier at klarsignal for bygging på Torgård gir forutsigbarhet for bransjen. Foto: Per Dagfinn Wolden

- Stikk spaden i jorda

- Nå er det viktig at lokale myndigheter ikke sørger for ytterligere forsinkelser, og at man prioriterer dette arbeidet.

Publisert

Det sier Joakim Strand, styreleder i NHO Logistikk og Transport Midt-Norge.

Han håper politikere lokalt kan stå samlet om å få til byggestart så hurtig som mulig.

Regjeringen legger som kjent 1,8 milliarder kroner på bordet til ny godsterminal. Dermed gis det grønt lys for første byggetrinn av ny godsterminal på Torgård i Trondheim i neste stortingsperiode.

Strand understreker at beslutningen er meget gode nyheter for Trøndelag, etter en snart 30 år lang kamp for ny godsterminal i trondheimsregionen.

- Dette vil være et viktig tiltak med tanke på å overføre gods fra vei til bane. At det nå kommer en avklaring rundt ny godsterminal gir et svært viktig signal til hele bransjen at det nå satses på jernbane, sier Strand som roser Regjeringen for handlekraft i en svært viktig sak.

Mange utfordringer

Transportørene ber politikerne forsøke å få ned saksbehandlingstiden, slik at spaden kan stikkes i jorda snarest mulig. Samtidig må det settes av penger til nye veiløsninger i området, og på Dovrebanen må et tilstrekkelig antall krysningsspor bygges. Uten nok krysningsspor blir godstogene bare stående og vente på hverandre.

- Første byggetrinn av en ny godsterminal må kunne realiseres raskere enn ti år. Politikerne må ikke glemme at området ved Torgård trenger nye veiløsninger og på Dovrebanen må det bygges krysningsspor. Hvis ikke, vil ikke godsterminalen fungere etter hensikten, sier Rolf Aarland, daglig leder i rådgivningsfirmaet Logistica.

Gir forutsigbarhet

- Dette gir bransjen en forutsigbarhet som er viktig med tanke på fremtidig planlegging av godsfremføring til regionen, sier Børge Beisvåg, næringspolitisk leder Næringsforeningen i trondheimsregionen.

Næringsforeningen har jobbet med denne saken i en årrekke. Nå håper Beisvåg spaden kan stikkes i jorda relativt raskt, men det forutsetter at ikke planleggingsperioden trekker ut i langdrag.

- Nå må ikke politikerne glemme å sette av midler til veibygging og krysningsspor. Dette må avklares raskt. En ny godsterminal vil ikke fungere uten krysningsspor og et skikkelig veinett. I dag er Alnabruterminalen en flaskehals, men samtidig må Dovrebanen rustes opp, påpeker Beisvåg.