Sterkt salg av motvektstrucker

TRUCKSALGET: Etter at fjoråret var et topp-år, er det ventet en liten justering i salget av nye trucker i Norge. Første kvartal 2019 viser nettopp en liten nedgang, men det er sterk vekst i noen segmenter.

Publisert

I første kvartal er totalmarkedet ned 1,9 prosent eller 27 maskiner, viser statistikken fra Maskingrossisternes Forening (MGF). Totalt ble det solgt 1382 trucker de første tre månedene i år, mot 1409 i 2018.

Tallene viser at det er lagertrucker som trekker statistikken ned, mens antall solgte motvektstrucker faktisk er høyere enn i fjor. Innen elektriske motvektstrucker er det en markant oppgang på 24,7 prosent som utgjør 63 maskiner. Diesel står på stedet hvil pluss 1,2 prosent som er to maskiner flere enn i fjor.

Innen lagerteknikk er det solgt 96 maskiner færre enn i fjor, en nedgang på 9,8 prosent. Men det spriker mellom de ulike typene lagertruck. Mens antallet støttebenstrucker, palletrucker og plukktrucker går ganske mye ned, er det stor vekst i skyvemasttrucker, som har økt med 54,3 prosent (44 maskiner).

– Vi kan også se at importen av maskiner fra andre aktører øker. Mange trucker innen lagerteknikk er å finne på FEM/Wits-statistikken, forklarer Arne Husborn, leder av Truckgruppen i MGF, og peker på den internasjonale statistikken der tallene for importører og forhandlere som ikke er medlemmer i MGF også kommer med.

Han viser til at differansen mellom statistikkene viser at det er bestilt 321 maskiner totalt utenfor MGF-systemet. Det er 147 maskiner innen lagerteknikk, 71 elektriske motvektstrucker og 103 dieseldrevne motvektstrucker.

– Det skal bemerkes at mange av dem som er bestilt utenfor MGF er maskiner som er bestilt til lager og er ikke nødvendigvis solgt, understreker Husborn.