JSP Carla fra Viasea i Moss Havn.
JSP Carla fra Viasea i Moss Havn.

Smått om havn

Her har vi samlet litt smånyheter fra Havne-Norge fra de første ukene av 2021.

Publisert

Moss Havn flytter inn i Moss fattighus

Moss Havn KF inngikk fredag 8. januar kontrakt med Byggmester Ulf Johannessen AS, som skal rehabilitere byggene i Stengata 1 og 3. Dette vil bli kontorer for Moss havn KF når det står klart etter sommeren 2021.

Som kjent så og si totalrennoveres Moss havn. En ny bydel skapes, jernbanestasjonen bygges om og spor endres – noe som også gir Moss Havn anledning til å sepå arealutnyttelse. Moss Maritime Senter som huser en rekke maritime næringer og kontorer, skal rives.

Moss Havn får disponere byggene i Stensgata 1 og 3 som eies av Moss kommune mot at de settes i stand. Havnesjef Øystein Høsteland Sundby uttrykker at det er en perfekt plassering for havnas kontorer.

De to byggenes knyttes sammen, fasadene som er vernet skal settes tilbake til slik man antar de har vært i tidligere tider. Deler av byggene har historie som strekker seg tilbake til 1800-tallet og huset den gang byens første fattighus.

Ny rapport om norsk landstrøm

En rapport om tilgang på landstrøm i norske havner ble ferdigstilt på slutten av 2020. Dette er et arbeid som ZERO har gjennomført for Grønt Skipsfartsprogram.

Omlag halvparten av stamnetthavnene har nå utbygd landstrømanlegg og flere er på vei. Det går tregere med ombygging av skip til å kunne bruke landstrøm, spesielt for godstransporten. Skip med høyt energiforbruk og lang liggetid til kai i faste baser er de første til å bygge om. Det er nå ordninger på plass som skal støtte ombygging av skip.

Det er Moss Havn som melder dette.

Link til ZEROs landstrømrapport

Oppstart byggeprosjekt på Akershusstranda

Skur 38, hovedkontoret til Oslo Havn KF på Akershusstranda,skal moderniseres. Byggearbeidene er nå i gang.

Moderniseringen skal sørge for tidsriktige og miljøvennlige løsninger.

Byggeprosjektet er nå i gang.

Det totalrenoverte bygget skal stå ferdig i 2022.

- Finn alternativ kaiplass

I lys av den sedvanlige luftsituasjonen i Bergen når kulda kommer, er Bergen Havn i dialog med rederier som har fartøy i Bergen om å finne alternative kaiplasser i andre havner.

Bergen Havn forteller at de jobber også med en omstokking av hurtigrutene, slik at enda ett fartøy vil legges på landstrøm ved Hurtigruteterminalen. Dette gjelder M/S «Nordlys». Hurtigruteterminalen.

Fartøy som ønsker kaiplass i Bergen, rutes nå til alternative kaiplasser, med mindre det er ledige kontakter på landstrømanlegget i havnen. Havnen er også i dialog med CCB på Ågotnes og Hanøytangen på Askøy, som begge er mulige alternativer å anløpe.

Høring av forskrift

På vegne av Samferdselsdepartementet sender Kystverket forslag til forskrift om kommunal beredskap på høring. Forskriften vil erstatte forurensningsforskriften kapittel 18A om kommunal beredskap mot akutt forurensning.

Bakgrunnen for forslaget er at myndigheten til å stille krav til og følge opp den kommunale beredskapen mot akutt forurensning, skal overføres fra Miljødirektoratet til Kystverket.

Myndighetsoverføringen iverksettes formelt fra ikraftsetting av den ny forskrift, når den er klar.

Eventuelle merknader til forslaget sendes til Kystverket innen 9. april 2021.

Må fremme blågrønn omstilling

EUs foreslåtte regelverk for bærekraftig finans, vil medføre store endringer for kapitaltilgangen til omstillingen av maritim næring, Forslagene som nå ligger på bordet, vil kunne gi et skudd for baugen for videre grønn omstilling av skipsfarten og Norges posisjon som en ledende maritim nasjon.

De to som hevder dette er Hege Økland, administrerende direktør NCE Maritime CleanTech, og Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør bedriftsmarked Sparebanken Vest. Sistnevnte er også styremedlem Maritimt Forum

Link til artikkelen hos Maritimt Forum.

Stipend til høyere maritim utdanning

Stavanger Rederiforening har satt av inntil 300.000 kroner som skal gå til 10 ungdommer fra Rogaland, som tar høyere maritim utdanning ved et universitet eller en høyskole

Om du starter utdanningen nå, er midt i studieløpet, eller tar det som en del av en etterutdanning, er ikke viktig for oss. Vi er opptatt av å støtte deg som tar en høyere maritim utdanning ved et universitet eller en høyskole i Norge eller i utlandet, opplyser Stavanger Rederiforening.

Kriterier for å søke:

• du må være heltidsstudent og ta en høyere maritim utdanning ved et universitet eller en høyskole

• du må være fra Rogaland

• du må være i alderen 19-25 år

Vær rask! Søknadsfrist en går ut 21. januar.

Mer info?

https://www.maritimt-forum.no/stavangerregionen/nyheter/2021/sok-om-stipend-til-hoyere-maritim-utdanning-1

Deep Wind Offshore etablert

Knutsen Group, Haugaland Kraft og Sunnhordland Kraftlag etablerer havvindselskapet Deep Wind Offshore med sikte på å utvikle havvindprosjekter i Norge og internasjonalt.

Det er regionens sterke, maritime tradisjoner og lange erfaring med produksjon av fornybar energi som ligger bak, foruten at Norge den 1. januar i år åpnet opp to områder for havvind, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

- Utsira Nord er ideelt plassert for å tilføre ny fornybar elektrisitet til en region med et forventet betydelig kraftunderskudd. Sørlige Nordsjø II kan bli en åpning for Norge som leverandør av fornybar energi til Europa, heter det i en pressemelding.

Deep Wind Offshore har fått inn Knut Vassbotn som CEO i Deep Wind Offshore. Han har tidligere vært i Aker Offshore Wind.

- Vi står midt i startgropen for det som kan bli et nytt industrieventyr for Norge, og med Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II kan Norge ta en posisjon som en ledende havvindnasjon bygget på vår kompetanse fra maritim sektor, olje- og gass og vannkraft. Det er ingenting som gleder meg mer enn å lede et selskap forankret i disse industriene med nær geografisk tilknytning til de første havvindfeltene, sier Knut Vassbotn.

Ifølge pressemeldingen vil hovedkontoret bli plassert i Haugesund. Hovedeiere i selskapet er Knutsen O.A.S, Haugaland Kraft AS og Sunnhordland Kraftlag AS.