Roper på sjø- satsing

– Alle roper på sjøgodset. Men hva skjer? Spør Sverre Myrli, Arbeiderpartiets transportpolitiske talsmann og nestleder i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité.

Publisert

- Alle ønsker mer gods fra veg til sjø og bane. I alle fall sier alle at de ønsker det. Vi hører det både fra aktører innen transportnæringa, fra miljøbevegelsen og fra politikere i alle partier, sier Myrli og fortsetter:

- Når Stortinget behandler Nasjonal transportplan (NTP), eller andre viktige dokumenter som har med transport å gjøre, blir det ofte stille om sjøtransport. Eller i alle fall nesten stille. Det er vegbygging som fanger oppmerksomheten og som gir de store overskriftene.

Savner oppmerksomhet

- Selvsagt er vegbygging viktig i et land som er utformet slik landet vårt er, men sannelig er havner, farleder og sjøtransport også viktig. Hvorfor får ikke havner og sjøtransport mer oppmerksomhet i landet vårt, som har en så lang kyst og der de maritime tradisjonene er så sterke? Spør Myrli.

Nestlederen i Stortingets transportkomité deltok på Transport & Logistikk på Gardermoen og registrerte at flere av debattene var viet sjøtransport og betydningen av å satse på sjø og havn.

Samferdsels-kutt

– Likevel kuttes det på flere av budsjettpostene som har med havn og sjøtransport å gjøre i det framlagte statsbudsjettet. Tar en hensyn til prisveksten er det i realiteten en nedgang i Kystverkets budsjett fra 2017 til 2018, og det på et samferdselsbudsjett som blir omtalt som en av budsjettvinnerne. Det kuttes i den nye tilskuddsordningen for overføring av gods fra veg til sjø, en ordning som er svært godt mottatt, og som både transportnæringa og rederinæringa sier er en målrettet og god ordning. Nå må satsing på havner, farleder og sjøtransport bli mer enn munnhell og honnørord. Nå må vi vise at vi mener noe med de fine ordene. Kystnasjonen Norge kan bedre enn dette, og derfor bør Stortinget sørge for et bedre budsjett for havner, farleder og sjøtransport, sier Sverre Myrli.

Du kan lese mer om hans sjøtransport-betraktninger i Transport Insides spalte, Innsikt.