Posten-vekselbeholdere med ny profil på jernbanen.  Posten Norge. Bring. Godstog. jernbanegods.  Alnabru Terminal
Posten-vekselbeholdere med ny profil på jernbanen. Posten Norge. Bring. Godstog. jernbanegods. Alnabru Terminal

Siste spikeren i kista?

Er siste spiker i kista for godsfremføring på bane snart slått? Fra og med 26. oktober vil daglige avganger bli kansellert på Sørlandsbanen når togstreiken trappes ytterligere opp.

Publisert

Transport- og logistikkaktører som Schenker, PostNord, Bring, Posten og flere mellomstore speditører er sterkt berørt. Dette skader godstogtransporten permanent. Man spør seg om siste spiker i kista for godsfremføring på bane snart er slått.

Grossister og speditører berøres

Ifølge NHO Logistikk og Transport (NHOLT) frakter speditørene gods på bane for flere tusen store og små grossistkunder innen elektro, farve, medisin, ferskvarer og byggvare. Det finnes 1000 forskjellige grossistebedrifter innen et hundretalls bransjer.

Rema Distribusjon, Coop, Asko, i noen grad Tine og skogbruksbedriftene berøres også av streiken. Det samme gjør sjømatindustrien med fersk laks fra Nord-Norge og nordvestlandet.

Togstreiken som har pågått i over to uker rammer hardt. 124 lokførere er tatt ut i streik, og rundt 300 tog står daglig.

Varig men

Resultatet kan bli varig overføring av gods fra tog til bil.

Ledelsen i DB Schenker frykter at denne vridningen blir permanent og vil få konsekvenser også etter at streiken er over.

- Store deler av de handelsvarer vi frakter kan ikke vente på neste tog. Det er varer som skal leveres til en bestemt tid avtalt i en transportavtale. Eksempler på slike varer kan være matvarer, medisiner, bildeler og annet hastegods, sier kommunikasjonssjef Einar Spurkeland i Schenker AS.

Ifølge CargoNet innstilles i gjennomsnitt 10 godstog hver dag under streiken. Flere av de streikende lokførerne jobber for CargoNet, og dermed påvirker togstreiken nå næringslivet direkte.

Det anslås at innstillingene har ført til 2000 flere trailerturer på norske veier etter at streiken startet den 29. september.

Flere av Norges største transportører har allerede flyttet store mengder toggods over på fossildrevne lastebiler.