Norwegian Gannet kan slakte 100 tonn laks i timen og frakse 1000 tonn laks rett til markedet.
Norwegian Gannet kan slakte 100 tonn laks i timen og frakse 1000 tonn laks rett til markedet.

Schenkers logistikkpris til Hav Line

Nyvinningen Norwegian Gannet ble hedret med pris under åpningen av Transport & Logistikk 2019.

Publisert

DB Schenkers logistikkpris for smarte transportkjøpere tildeles en transportkjøper med et engasjement for bærekraft, miljø og frivillighet. Årets vinner er Hav Line Gruppen, for etablering av en ny og innovativ løsning for produksjon og foredling av fisk ved bruk av verdens største slakteskip Norwegian Gannet.

Juryens begrunnelse:

«Norwegian Gannet er i verdensklasse og fremmer økt automatisering, bedre kvalitet, holdbarhet, og utnyttelse av restråstoff. Løsningen muliggjør forflytting av biomasse til hvilket som helst anlegg nasjonalt og internasjonalt. Fordelen vil være reduserte transportkostnader, tid, svinn, spredning av fiskesykdommer og forbedret dyrevelferd. Norwegian Gannet er et hybridskip som utnytter landstrøm, og samlet vil båtens produksjon redusere karbonfotavtrykket med 40–50 %. Løsningen vil også medføre en reduksjon av 7.500 lastebiler på Norske veier i løpet av et år.»

Prisen består av et diplom, og en mulighet til å tildele 50.000 kroner i prispenger til veldedighets- eller frivillighetsorganisasjon som jobber for et bedre klimafotavtrykk, eller relevante tiltak innen sikkerhet, HMS og effektivisering.

– Vi har levert et columbi egg, vi har hatt stor støtte blant sektormyndigheter og i næringen. Vi har blitt politisk motarbeidet, så det er særdeles gledelig å få en erkjennelse som dette, sa styreleder i Hav Line, Carl-Erik Arnesen.

– Bak Hav Line står det driftige eiere i Haugland Gruppen og Sekkingstad, understreket Arnesen.

Prisen ble delt ut av DB Schenkers administrerende direktør Knut Eriksmoen (til venstre) til styreleder i Hav Line Carl-Erik Arnesen og nyansatt administrerende direktør Kristian Haugland (til venstre.)
Prisen ble delt ut av DB Schenkers administrerende direktør Knut Eriksmoen (til venstre) til styreleder i Hav Line Carl-Erik Arnesen og nyansatt administrerende direktør Kristian Haugland (til venstre.)

Prispengene har Hav Line valgt å gi til Dyrevernalliansen. 

I juryen har sittet Kjell Werner Johansen, assisterende direktør ved TØI, Frode Longva, avdelingsdirektør i Cicero, Peter Stangeland, markedsdirektør i DB Schenker og Nils-Petter Buer, kommunikasjonssjef i DB Schenker.