NLFs regionsjef Roar Melum slår et nytt slag for sjøgodset. Han fraråder godstogsatsing på jernbane og argumenterer med at det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Foto: Per Dagfinn Wolden
NLFs regionsjef Roar Melum slår et nytt slag for sjøgodset. Han fraråder godstogsatsing på jernbane og argumenterer med at det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Foto: Per Dagfinn Wolden

NLF-leder fraråder godssatsing på bane

- Investeringene på jernbane blir så store at det aldri vil være samfunnsøkonomisk forsvarlig.

Publisert

Det sier regionsjef Roar Melum i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

På vegne av lastebileierne har Melum lenge pekt på at dersom man skal lykkes med godsoverføring fra veg til sjø og bane, må satsingen kraft-samles til en av aktørene, nemlig sjø.

Og han understreker følgende:

- Infrastrukturen for sjøtransport ligger der allerede i motsetning til jernbanen som knapt nok er i stand til å håndtere persontrafikken i deler av landet.

Svimlende overslag

Melum viser også til de svimlende overslag på hva det vil koste å oppruste jernbanen til å ta mer av godset.

- Se bare på forslaget om godsterminal på Torgård, der kostnaden ligger mellom 8 og 9 milliarder kroner. Men det stopper ikke her. Det hjelper lite å bygge en terminal når skinnegangen mellom landsdelene ikke har den nødvendige kapasiteten som må til for å få utnyttet investeringene. Til slutt blir investeringene så store at det aldri vil være samfunnsøkonomisk forsvarlig, sier NLFs regionsjef.

- En annen sak som ikke kommer så klart frem i debatten om godsoverføring, ifølge Melum, - er at vi ikke kan sammenligne norske forhold med forholdene i Europa, der godsterminalene betjener markeder med flere hundre millioner innbyggere. Her er godsmengdene så store at det blir samfunnsøkonomisk forsvarlig med milliardinvesteringer.

- Med 5,4 millioner nordmenn, spredt utover vårt langstrakte land, blir det umulig å se for seg godsmengder som rettferdiggjør slike investeringer som jernbanen krever, understreker Melum.

– Må ses i riktig lys

Ifølge Den nasjonale godsanalysen fra 2015 er det med kraftige virkemidler mulig å overføre 5-7 millioner tonn gods fra veg til sjø og bane innen 2050.

- Dette er så forsvinnende lite gods i forhold til forventet vekst på 270 millioner tonn, at man må se investeringene i riktig lys. Kystveien ligger klar og ferdig saltet. Vi trenger ikke enorme investeringer for å bruke den. Store deler av befolkningen bor også nært en havn, noe man ikke kan si om jernbanen, sier Melum.

Vellykket «Lakseekspress»

NLFs regionsjef er også en av initiativtakerne til Tenke Tank Sjø Midt-Norge som på et møte nylig konkluderte med at «Lakseekspressen» etter vel en måned i drift er et vellykket initiativ.

Smyril Line Cargos Vellykkede «Lakseekspress».
Smyril Line Cargos Vellykkede «Lakseekspress».

Smyril Line Cargo transporterer fersk laks i regulær rutetrafikk mellom Trøndelag og Rotterdam. Dette er et samarbeid med laksenæringen der man har skreddersydd deres behov for å frakte fersk laks på kjøl til Kontinentet.

På forhånd var man spent på om man fikk nok gods med seg nordover til Trøndelag, noe som har stor betydning for lønnsomheten.

- Her har man jobbet godt med forskjellige vareeiere og det er faktisk slik at det har vært lettere å fylle opp skipene på veg til Trøndelag enn andre vegen. Det er også hyggelig å konstatere at transportene på land har fungert meget tilfredsstillende, noe som er avgjørende for å lykkes med konseptet, Dør til Dør. Det fine med dette er at det blir rom for lokale og regionale løsninger der norske transportører har et fortrinn. Mere kortkjørt gods, sier NLFs regiondirektør.

Uttrykket «Ingen har det så travelt som en død laks», har nærmest blitt en ledestjerne for næringen.

- Dette har preget logistikken og ikke minst bidratt til de forhold vi opplever langs våre veger. Mange norske transportører har for lengst «hoppet av» denne karusellen og transportene domineres i dag av utenlandske selskaper. Derfor er det utrolig godt å se at sjøtransporten i samarbeid med landtransporten er konkurransedyktig på tid. Med andre ord, fortsatt like god kvalitet på norsk sjømat, sier Melum som også trekker fram konkurransen med toget.

– Uheldig tog-konkurranse

– Dette er uheldig med tanke på lønnsomheten og er en problemstilling vi i NLF Trøndelag har pekt på tidligere. Vi har sågar fattet et vedtak om at man bør kraftsamle satsingen på godsoverføring til sjøtransporten. På denne måten vil man kunne sikre bærekraftige løsninger for aktørene. Vi må huske at det er relativt små volum vi snakker om og det er ikke grunnlag for at både tog og sjø kan lykkes. Det er bedre at en lykkes enn at to mislykkes, understreker NLFs regionsjef.

Powered by Labrador CMS