Leder i Vegforum Trøndelag og NLFs regionsjef Roar Melum legger listen høyt for en bedre veipolitikk. Foto: Per Dagfinn Wolden
Leder i Vegforum Trøndelag og NLFs regionsjef Roar Melum legger listen høyt for en bedre veipolitikk. Foto: Per Dagfinn Wolden

Veipolitikk i veddeløpsfart

Norges nest største veieier utfordrer politikernes veiambisjoner foran stortingsvalget.

Publisert
  1. august inviterer Vegforum Trøndelag til Vegkonferanse, bare få uker før høstens Stortingsvalg.

Fokus blir veienes rolle i trøndersk verdiskaping og hvordan bygge og vedlikeholde veiene i nye Trøndelag fylke, Norges nest største veieier. Kun Staten har flere meter vei.

Transport- og samferdselsaktørene jobber nå i veddeløpsfart for å få politisk gehør. Kanskje det er litt politisk symbolikk i at Vegkonferansen 2017 arrangeres på Leangen Travbane.

Legger listen høyt

Leder i Vegforum Trøndelag og NLFs regionsjef Roar Melum og konferansier, tidligere samferdselsminister Eli Arnstad (Sp) vil legge listen høyt for et løft for Trønderske veier.

På deltagerlisten finner vi statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i Samferdselsdepartementet, Karianne Tung, medlem av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité og Tomas Iver Hallem, Fylkesråd for Samferdsel og miljø.

Samhandling

Fra kystkommunen Hitra kommer ordfører Ole Laurits Haugen. Han vil samhandle for å løfte sjøtransporten og sjøveis laksetransport. Hitra-ordføreren vil synliggjøre den gjensidige avhengigheten mellom transportmidlene, i verdens ledende havbruks- og oppdrettsregionen.

- Råstofftilgang er en utfordring. En annen er transport og logistikk. Veiene våre kan ikke håndtere en stor vekst. Sjøveien ser derfor ut til å være en god løsning for transport av laks fra øyregionen og ut i Europa, har Hitraordfører Ole L. Haugen uttalt til Transport Inside.

Han fastslår at veksten må være bærekraftig, og man må ta vare på de naturgitte forutsetningene.

- Fremtiden er lys, men skal vi lykkes må alle parter samarbeide, understreker Haugen.

Politisk svar

Hvordan sikre midler til å vedlikeholde og videreutvikle veikapitalen i Trøndelag? Når og hvordan får vi tilfredsstillende standard på fylkesveiene? Er politikerne enige i Vegforum Trøndelags prioriteringer? Det får vi svar på fra ledende politikere på Vegkonferansen 2017.