SpaceInvaders system gjør at paller enklere kan stables over hverandre i en lastebil eller en container.
SpaceInvaders system gjør at paller enklere kan stables over hverandre i en lastebil eller en container.

SpaceInvader effektiviserer Posten

Pallesystemet til SpaceInvader gjør at Posten kan kjøre fullere biler og redusere utslipp.

Publisert

Vare- og lastebiler hos Posten og Bring tar nå i bruk et pallesystemet til dansk-norske SpaceInvader for å øke kjøretøyenes lastekapasitet og optimalisere transportrutene. Satsingen er en del av konsernets effektiviserings- og miljøarbeid og det forventes at det vil redusere både antall kjøretøy på veiene og selskapets CO₂-utslipp, opplyser Posten i en pressemelding.

Flere av Postens biler og terminaler i Nord-Norge har spilt en viktig rolle i uttestingen av det nye pallesystemet som benyttes til å frakte pakker og gods i landsdelen. Erfaringen viser at et mer effektivt pallesystem i bilene kan spare bruken av ett kjøretøy i uken på både den 1450 km lange strekningen mellom Tromsø – Tana t/r og i lokaltrafikken mellom Tana – Kirkenes t/r.

Tilsvarende effekter ble oppnådd i linjetrafikken mellom Tromsø – Alta og i lokaltrafikken mellom Alta – Hammerfest. Posten og Brings terminaler i Oslo, Fredrikstad, Førde, Tromsø, Bjerkvik, Alta og Tana var med i testen.

Reduserer antall biler

- Med bedre plassutnyttelse øker vi kapasiteten i bilene samtidig som det vil redusere antall biler og containere på veien. Vi opprettholder dagens leveransekvalitet og basert på erfaringene fra Nord-Norge har jeg tro på at dette kan redusere bruken av mange kjøretøy når vi nå får dette på plass flere steder i landet. Vi kan stable sikrere og få mer utnyttelse av høyden. Det ligger mye verdi i å transportere minst mulig luft og mest mulig gods, sier Inge Seljeset, distriktssjef i Posten Norge med ansvar for linjetrafikk.

Det nye pallesystemet som er utviklet av det oppstartsselskapet SpaceInvader har til hensikt å optimalisere fraktkapasiteten i forsyningskjeden samtidig som det skal redusere CO₂-avtrykket fra selve transporten.

- Det er en stor anerkjennelse at Posten og Bring, en av Nordens største logistikkselskaper, har valgt vår løsning for å effektivisere logistikken. Vår visjon er å skape sirkulære løsninger som er bra for både økonomien og miljøet, sier Steen Frederiksen, administrerende direktør i SpaceInvader.

Norsk idé

SpaceInvader er et dansk selskap, men ideen er norsk. Norske Christian Gulbrandsen hadde nemlig den opprinnelige ideen til konseptet og var den som så behovet og iverksatte en prosess.

- Jeg jobbet som logistikk-koordinator på Asko Hedmark, og skulle ta over transporten av Coca-Cola, og da utfordret jeg internt på om det fantes en sånn type produkt, har Gulbrandsen tidligere sagt til Moderne Transport.

Gulbrandsen har en dansk svoger som er smed og arkitekt. Han ble forelagt problemet, og fant så opp SpaceInvader og patenterte produktet og grunnla SpaceInvander i 2015.