Konsernsjef Tone Wille kan smile over rekordresultat for Posten Norge - takket være netthandel og pakker. Her ved en pakkeutleveringsautomat.
Konsernsjef Tone Wille kan smile over rekordresultat for Posten Norge - takket være netthandel og pakker. Her ved en pakkeutleveringsautomat.

Rekordresultat med lavere omsetning

Posten Norge gikk noe ned i omsetning, men fikk et positivt driftsresultat på 1,4 milliarder kroner i 2020. Det er logistikken generelt og netthandelen spesielt som sørger for knallresultatet.

Publisert

Nøkkeltall Posten 2020:

  • Driftsinntekter: MNOK 23.996 (24.212)
  • Justert driftsresultat: MNOK 1423 (808)
  • Driftsresultat (EBIT): MNOK 1485 (162)
  • Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: MNOK 2607 (2143)
  • Avkastning på investert kapital (ROIC): 14,1 (7,4) prosent
  • Egenkapitalavkastning (ROE): 16,4 (0,2) prosent

Posten fikk et justert driftsresultat i 2020 på 1423 mill. kroner, en forbedring på 614 mill. kroner sammenlignet med 2019. Dette er Postens beste driftsresultatet noensinne.

Omsetningen i 2020 ble 23 996 mill. kroner, en nedgang på 216 mill. kroner sammenlignet med 2019. Organisk vekst ble positiv med 1,0 prosent for konsernet. For logistikksegmentet var organisk vekst 7,6 prosent, opplyser Posten i en pressemelding.

- Vi har lagt bak oss et veldig sterkt år hvor den kraftige økningen i netthandelen har vært den sterkeste driveren. Vi har over flere år investert i terminaler og nye leveringsløsninger og var godt posisjonert da veksten i netthandelen skjøt fart i fjor. Vi har tjenester som er relevante i folks hverdag. Vi har tro på fortsatt vekst i netthandelen og gjør nye investeringer for å øke kapasiteten og sikre at våre kunder skal få raske og klimavennlige leveranser i hele Norden, sier Tone Wille, konsernsjefen i Posten.

Posten hadde en justert driftsmargin i 2020 på 5,9 prosent mot 3,3 prosent i 2019. Logistikksegmentet, som inkluderer netthandelen, hadde en betydelig resultatfremgang med 805 mill. kroner, fra 462 mill. kroner i 2019 til 1 268 mill. kroner i 2020.

Resultatet påvirkes positivt av den sterke veksten i pakker fra netthandel og hjemlevering, i kombinasjon med økt kostnadseffektivitet i driften. Pakker fra netthandelen økte med hele 48 prosent i fjor.

Postsegmentet hadde en resultatnedgang på 310 mill. kroner som følge av forsterket volumfall og endte på 326 mill. kroner i 2020. Adressert post falt med 19 prosent i 2020. Posten må tilpasse seg nye brukerbehov og gjennomførte i 2020 den største omleggingen i konsernets historie med overgang til brevomdeling annenhver dag.

Powered by Labrador CMS