Pakkevekst og høyere kostnader preger halvårsregnskapene til Posten Bring og konsernsjef Tone Wille.
Pakkevekst og høyere kostnader preger halvårsregnskapene til Posten Bring og konsernsjef Tone Wille.

Ti prosent pakkevekst for Posten

Posten Bring har lagt frem sine halvårsresultater.

Publisert

Posten Bring hadde i først halvår en omsetning på 11.922 millioner kroner, en økning på 471 millioner kroner, sammenlignet med første halvår i 2022. Justert driftsresultat i første halvår ble 229 millioner kroner, en nedgang på 59 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

Nøkkeltall Posten Bring

2. kvartal 2023 (2. kvartal 2022 i parentes)

Driftsinntekter (MNOK): 5 995 (5 814)

Justert driftsresultat (MNOK): 122 (144)

Driftsresultat (EBIT) (MNOK): 121 (-161)

Nøkkeltall 1. halvår 2023 (1. halvår 2022 i parentes)

Driftsinntekter (MNOK): 11 922 (11 451)

Justert driftsresultat (MNOK): 229 (288)

Driftsresultat (EBIT) (MNOK): 227 (-55)

Egenkapitalandel %: 30,8 (30,4)

Avkastning på investert kapital/ROIC %: 3,1 (10,0) *)

Egenkapitalavkastning (etter skatt) %: -1,0 (4,6) *)

* siste 12 måneder

Det er logistikkvirksomheten som står for det mest av omsetningen og det meste av økningen.  Omsetningen fra logistikkvirksomheten ble 9477 millioner kroner i første halvår, en økning på 330 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2022. Organisk vekst i første halvår var 2,2 prosent.

Til tross for svak markedsvekst innenfor netthandel så langt i år, økte konsernet pakkevolumet med 8,6 prosent i første halvår, sammenlignet med første halvår 2022.  Pakker fra netthandel økte med 10 prosent sammenlignet med året før.

- Første halvår har vi oppnådd høyere vekst i pakker fra netthandelen enn markedet ellers. Veksten er spesielt god innfor brukthandel og privat handel fra nettportaler, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Bring.

Konsernet har også hatt en vekst på 5,8 prosent i bedriftsmarkedet for pakker i første halvår 2023, sammenlignet med samme periode i fjor. Justert driftsresultat ble 296 millioner kroner i første halvår, en reduksjon på 111 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Resultatutviklingen var preget av svak markedsutvikling og et høyere kostnadsnivå i perioden. 

Jobb for å holde kostnadene nede

Løpende kostnadstilpasninger og gjennomføring av tiltak har bidratt til å holde kostnadsutviklingen nede.

Årets seks første måneder har vært preget av fortsatt uro i markedene og medfølgende kostnadsvekst.

- Vi har i denne perioden gjort gode tilpasninger i driften og lyktes med kostnadseffektivitet og økt produktivitet, spesielt i vår norske virksomhet, sier konsernsjefen.

Driftsresultatet (EBIT) i første halvår ble 227 millioner kroner, en økning på 282 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2022. Organisk vekst i første halvår var 1,0 prosent.

Post

Postsegmentet økte omsetningen med 105 millioner kroner i første halvår, sammenlignet med første halvår i fjor. Adressert post falt med 11,5 prosent og uadressert post falt med 11,2 prosent i første halvår, sammenlignet med samme periode i fjor. Norgespakken hadde en positiv volumvekst, med en vekst på 20,2 prosent i første halvår 2023, sammenlignet med samme periode i fjor.

Justert driftsresultat for segment Post ble 34 millioner kroner i første halvår 2023, en økning på 47 millioner. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Den positive resultatutviklingen var i hovedsak drevet av lønnsomme importvolumer innen adressert post, samt positiv volumutvikling på Norgespakken.

Leveringskvaliteten er høyere enn det nasjonale kravet på 85 prosent. I årets seks første måneder var 91,9 prosent av adressert post levert innen tre dager.

Sykefraværet siste 12 måneder viste 6,6 prosent, som er på nivå med samme tid i fjor. Antall personskader gikk ned. Skadefrekvensen siste 12 måneder endte på 6,3 sammenlignet med 7,4 på samme tid i fjor.

Powered by Labrador CMS