Pakkevekst og høyere kostnader preger halvårsregnskapene til Posten Bring og konsernsjef Tone Wille.

Ti prosent pakkevekst for Posten

Posten Bring har lagt frem sine halvårsresultater.

Publisert

Posten Bring hadde i først halvår en omsetning på 11.922 millioner kroner, en økning på 471 millioner kroner, sammenlignet med første halvår i 2022. Justert driftsresultat i første halvår ble 229 millioner kroner, en nedgang på 59 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

Nøkkeltall Posten Bring

2. kvartal 2023 (2. kvartal 2022 i parentes)

Driftsinntekter (MNOK): 5 995 (5 814)

Justert driftsresultat (MNOK): 122 (144)

Driftsresultat (EBIT) (MNOK): 121 (-161)

Nøkkeltall 1. halvår 2023 (1. halvår 2022 i parentes)

Driftsinntekter (MNOK): 11 922 (11 451)

Justert driftsresultat (MNOK): 229 (288)

Driftsresultat (EBIT) (MNOK): 227 (-55)

Egenkapitalandel %: 30,8 (30,4)

Avkastning på investert kapital/ROIC %: 3,1 (10,0) *)

Egenkapitalavkastning (etter skatt) %: -1,0 (4,6) *)

* siste 12 måneder

Det er logistikkvirksomheten som står for det mest av omsetningen og det meste av økningen.  Omsetningen fra logistikkvirksomheten ble 9477 millioner kroner i første halvår, en økning på 330 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2022. Organisk vekst i første halvår var 2,2 prosent.

Til tross for svak markedsvekst innenfor netthandel så langt i år, økte konsernet pakkevolumet med 8,6 prosent i første halvår, sammenlignet med første halvår 2022.  Pakker fra netthandel økte med 10 prosent sammenlignet med året før.

- Første halvår har vi oppnådd høyere vekst i pakker fra netthandelen enn markedet ellers. Veksten er spesielt god innfor brukthandel og privat handel fra nettportaler, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Bring.

Konsernet har også hatt en vekst på 5,8 prosent i bedriftsmarkedet for pakker i første halvår 2023, sammenlignet med samme periode i fjor. Justert driftsresultat ble 296 millioner kroner i første halvår, en reduksjon på 111 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Resultatutviklingen var preget av svak markedsutvikling og et høyere kostnadsnivå i perioden. 

Jobb for å holde kostnadene nede

Løpende kostnadstilpasninger og gjennomføring av tiltak har bidratt til å holde kostnadsutviklingen nede.

Årets seks første måneder har vært preget av fortsatt uro i markedene og medfølgende kostnadsvekst.

- Vi har i denne perioden gjort gode tilpasninger i driften og lyktes med kostnadseffektivitet og økt produktivitet, spesielt i vår norske virksomhet, sier konsernsjefen.

Driftsresultatet (EBIT) i første halvår ble 227 millioner kroner, en økning på 282 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2022. Organisk vekst i første halvår var 1,0 prosent.

Post

Postsegmentet økte omsetningen med 105 millioner kroner i første halvår, sammenlignet med første halvår i fjor. Adressert post falt med 11,5 prosent og uadressert post falt med 11,2 prosent i første halvår, sammenlignet med samme periode i fjor. Norgespakken hadde en positiv volumvekst, med en vekst på 20,2 prosent i første halvår 2023, sammenlignet med samme periode i fjor.

Justert driftsresultat for segment Post ble 34 millioner kroner i første halvår 2023, en økning på 47 millioner. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Den positive resultatutviklingen var i hovedsak drevet av lønnsomme importvolumer innen adressert post, samt positiv volumutvikling på Norgespakken.

Leveringskvaliteten er høyere enn det nasjonale kravet på 85 prosent. I årets seks første måneder var 91,9 prosent av adressert post levert innen tre dager.

Sykefraværet siste 12 måneder viste 6,6 prosent, som er på nivå med samme tid i fjor. Antall personskader gikk ned. Skadefrekvensen siste 12 måneder endte på 6,3 sammenlignet med 7,4 på samme tid i fjor.

Powered by Labrador CMS