Logistikken redder posten

Mens logistikkdelen av Posten har en resultatfremgang på 410 millioner kroner, faller postsegmentet med 229 millioner.

Publisert

Tallene:

Nøkkeltall hittil 2020 per 3. kvartal:

(2019 i parantes)

Driftsinntekter (MNOK): 17 381 (17 721)
Justert driftsresultat (MNOK): 818 (530)
Driftsresultat (EBIT) (MNOK): 952 (-14)

Egenkapitalandel: 36,5 % (31,3%)
Avkastning på investert kapital/ROIC: 10,5 % (7,6%)

Egenkapitalavkastning (etter skatt): 13,3 % (-2,7%)

Nøkkeltall 3. kvartal 2020:
(2019 i parentes)
Driftsinntekter (MNOK): 5 588 (5 878)
Justert driftsresultat (MNOK): 431 (291)
Driftsresultat (EBIT) (MNOK): 510 (250)

Postens justerte driftsresultat per tredje kvartal ble 818 millioner kroner, en forbedring på 288 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2019. Konsernets omsetning i samme periode ble 17.381 millioner kroner, en nedgang på 340 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2019. For tredje kvartal isolert leverer Posten en omsetning på 5.588 millioner kroner, og et justert driftsresultat på 431 millioner kroner.

- Posten har vokst på flere viktige forretningsområder i år og vi avslutter tredje kvartal med solid resultatfremgang. Økt etterspørsel etter våre logistikktjenester og ekstraordinært høyt aktivitetsnivå i netthandelen gir oss god vekst og positiv resultatutvikling. Vi høster av vår nordiske posisjon som er blitt forsterket gjennom etablering av landsdekkende utleveringsnettverk for pakker i Sverige og Danmark, kapasitetsutvidelser på terminaler og utvidet tjenestetilbud for hjemlevering. Vår nordiske konkurransekraft er kraftig styrket, sier Tone Wille som er konsernsjef i Posten.

Covid-19 har påvirket utviklingen i logistikkmarkedet og netthandel til privatmarkedet har vært på rekordhøye 42 prosent hittil i år (E-handelsvolumet siste 12 måneder økte med 33 prosent).

Logistikksegmentet hadde en betydelig resultatfremgang med 410 millioner kroner. Postsegmentet fikk en resultatnedgang på 229 millioner kroner, som følge av forsterket volumfall. Adressert post har gått ned med 19 prosent hittil i år og uadressert post har falt med 27 prosent.

Konsernsjef i Posten, Tone Wille.
Konsernsjef i Posten, Tone Wille.

Omleggingen til brevomdeling annenhver dag fra 7. juli ble gjennomført på en god måte og det er opprettholdt leveringskvalitet PÅ 93,5 prosent i 3. kvartal, opplyser Posten. Fortsatt levers pakker i postkassen hver dag i store deler av landet, og aviser distribueres i distriktene hver dag i henhold til avisavtalen med Samferdselsdepartementet.

Posten har utvidet kapasiteten på hjemlevering av pakker, mens postreklame i noen grad kjøres ut på søndager for å møte kundenes behov.

Terminalkapasiteten er utvidet i København, Kolding, Gøteborg og Stockholm. I løpet av 2021 vil den første fasen av Postens storstilte utrulling av Pakkebokser bli fullført. Posten og Bring vil da ha tilgang til 4 000 pakkebokser i Norden og bli den logistikkaktøren som tilbyr flest pakkebokser.

I flere store byer er tjenesten «urban home delivery» blitt lansert. Det er raske og grønne hjemleveranser hvor kundene kan følge sine leveranser i sanntid og kjøpe tilleggstjenester i et nytt digitalt grensesnitt. Leveransene hjem på døren skjer fossilfritt i bykjernene i Stockholm, Gøteborg og Malmø. Tilbudet vil det kommende året bli lansert i flere andre nordiske byer.