Oslo Havn vil utvide kaianlegg

Oslo Havn ønsker å utvide havneanlegget ved Kneppeskjær med 120 meter kai og etablere ny rampe for lossing og lasting av skip nord på området.

Publisert

Kaiene ved Kneppeskjær øst har utløpt sin levetid og krever omfattende rehabilitering for å ivareta byens fremtidige behov for miljøvennlig sjøtransport, opplyser Oslo Havn. Et planforslag for utbedring og utvidelse av kaia er nå sendt på høring med frist 14. juni.

Forslaget innebærer å regulere den østre del av Kneppeskjærskaia. Ønsket er å utvide anlegget med 120 meter kai og etablere ny rampe for lasting og lossing. Deler av eksisterende spunt- og pelekai erstattes av ny kai eller rehabiliteres. Dagens kai har sterkt begrenset bruk og deler av kaia er avsperret.

– Når byen og regionen vokser bidrar det til økt transportbehov for gods og varer. Å flytte mer gods sjøveien er et viktig klima- og samfunnsmål. Økt sjøtransport vil bidra til reduserte klimagassutslipp i transportsektoren og mindre transport på vei, skriver Oslo Havn på sine nettsider.

For Oslo Havn betyr det å øke kapasiteten i godshavna muligheter til å legge til rette for at denne økningen vil skje på sjøen.

Dersom Oslo Havns forslag går gjennom, er forventet oppstart av anleggsarbeid er høsten 2024 / vinter 2025. Kaia antas å være ferdigstilt høsten 2026.

Se før- og etter-bilde her:

Slik ser kaien ut i dag.
Og slik skal den etter planen se ut etter oppgraderingen.
Powered by Labrador CMS