Nå kan du se den første dronen i sitt slag i verden som kan operere helt autonomt med å rydde opp marint plastavfall i Oslos havnebasseng.

Oslo Havns hemmelige våpen

På verdens miljødag 5. juni fikk Oslo Havn overlevert verdens første autonome drone av sitt slag. Dronens oppgave er å fjerne plast fra havnebassenget i Oslo.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tekniske data

Størrelse: 200x108x107cm

Vekt: 80kg

Byggemateriale: Polyethylene

Fremdrift: 2x 400 watt elektriske motorer

Kommunikasjon: 4G/5G, WiFi,

Kamera: Full HD

Driftstid: 20 timer ved 1.2 knop

Oppsamler: 62 liter

Droneprosjektet i Oslo havn er et innovasjonssamarbeid mellom Oslo Havn, Bymiljøetaten, Handelens miljøfond, det Oslo-baserte oppstartsselskapet Clean Sea Solutions AS og Maritime Robotics AS i Trondheim, opplyser Oslo Havn.

Dronens oppgave er å fjerne plast fra havnebassenget i Oslo.

Utviklingen

Det er Clean Sea Solutions og Maritime Robotics som har utviklet «Oslodronen», eller Cleaning Drone V1 (CDV1) som er dens foreløpige offisielle navn. Dronen er et helelektrisk ubemannet overflatefartøy. Den er designet for å fjerne uønsket marint plastavfall i og like under vannflater i havner, kanaler, elvemunninger og andre marine miljøer. Dronen har et unikt system for selvtømming i et selvdesignet stasjonært avfallsbasseng, når den er full.

- For oss har dette vært en utrolig spennende reise fra idé og de første skissene til et realisert produkt, som fungerer etter hensikten. Det er fortsatt lang vei igjen, men dette er virkelig en milepæl. Vi retter en stor takk til Bymiljøetaten, Oslo Havn og Handelens miljøfond, som våget å satse på et oppstartsselskap som oss. Og ikke minst til alle de dyktige menneskene i Maritime Robotics for et fantastisk samarbeid om realiseringen av prosjektet, sier Catharina Frostad, gründer i Clean Seas Solution.

Verdensproblem

Dronen er et resultat av et fruktbart innovasjonssamarbeid. Fra venstre: Edvin Wibetoe (overingeniør Oslo Havn), Per Elvestuen (gründer Clean Seas Solution), Marthe Scharning Lund (styreleder Oslo Havn), Steven Dahl (driftstekniker Oslo Havn), Catharina H. Frostad (gründer Clean Seas Solution) Eirik Okkenhaug (prosjektkoordinator BYM) og Joel Pederick (operations manager USV Maritime Robotics). Foto: Oslo Havn

Dronen styres via et grafisk brukergrensesnitt, Vehicle Control Station (VCS), utviklet av Maritime Robotics eller via mobilapp. Dronen kan også utstyres med sensorer for kartlegging av havbunnen og innhenting av miljødata.

-Maritime Robotics er en av verdens ledende selskap innenfor ubemannede og autonome overflatefarkoster. Det gleder oss å nå kunne få brukt vår teknologi og kunnskap innenfor et så verdensomfattende problem. Vi ser frem til at dronen nå kommer i drift, slik at vi kan høste videre erfaringer og se hvordan teknologien kan bli en bidragsyter mot marin forsøpling. Vi vil takke alle bidragsytere til prosjektet. Vi håper at vi om noen år kan si at dette var starten. At alle havner og marinaer etter hvert vil følge etter og skaffe seg sine egne droner, for å bidra lokalt til et globalt problem, sier Eirik Hovstein COO, Maritime Robotics.

Fjerner plast fra sjøen

Plast i havet er et globalt problem. Det er beregnet at det går tilsvarende et lastebillass med plast i havet hvert minutt, året rundt. I følge WWF kommer 80 prosent fra aktiviteter på land. Opp til 94 prosent av plasten synker til bunns, når det kommer ut i åpent hav. Det er derfor nødvendig med tiltak for å hindre tilsiget av plast i havet. Dronen bidrar til dette gjennom å rydde opp langs land. Der er problemet størst og opprydningstiltakene mest effektive.

Oslo kommune, ved Oslo Havn og Bymiljøetaten, satser på flere nye innovasjoner innen søppelhåndtering og tiltak mot plast i havet.

Deltar i utviklingen

- Oslo Havn har verdens første elektriske miljøbåt av sitt slag og flytende søppelkasser, som rydder plast og søppel i fjorden. Oslo Havn skal være i forkant av utviklingen. Vi skal ta i bruk og være med på å utvikle innretninger, som sørger for at mindre avfall havner i sjøen. Oslo Havn bidrar med finansiering og utprøving. Det har vært spennende å delta i utviklingen av den autonome dronen sammen med Clean Seas Solution og Maritime Robotics AS, og vi gleder oss til å ta den i bruk, sier Svein Olav Lunde, teknisk direktør i Oslo Havn.

Handlingsplan mot plast

- Plast- og marin forsøpling er en problematikk som berører oss alle. Derfor vedtok Oslo kommune i 2019 en handlingsplan mot plastforurensning. Det ble samtidig opprettet en støtteordning, hvor aktører kunne søke om tilskudd til prosjekter, som bidrar til plastsmarte løsninger. Utvikling av dronen er et av mange gode tiltak, som har fått støtte gjennom denne ordningen. At Oslo blir en av de første byene i verden til å ta i bruk en slik drone til rydding av marint avfall, er veldig spennende. Det viser at samarbeid mellom næringslivet og det offentlige, er en viktig forutsetning for å kunne lykkes i arbeidet, sier Gerd Robsahm Kjørven, direktør i Bymiljøetaten.

Fikk økonomisk støtte

Handelens miljøfond har bidratt i finansieringen av dronen.

- Det å rydde plast i havet er en enorm jobb. Vi trenger både mennesker og maskiner som dette, for å komme i mål. Selv om det kan være lett å bli blendet av ny og spennende teknologi, må vi aldri glemme hvorfor vi gjør det vi gjør. I 2021 planlegger vi å bruke mer enn 150 millioner kroner på opprydding, og det gjør vi fordi naturen begynner å nå sitt bristepunkt. Naturen trenger vår hjelp, sier Eirik Oland, konstituert daglig leder i Handelens Miljøfond.

Lansering av dronen er en milepæl i pilotprosjektet. Clean Seas Solutions og Maritime Robotics håper å dra nyttige erfaringer fra Oslo, til å utvikle produktet videre mot kommersiell lansering i et voksende globalt marked for autonome løsninger. Målet er å hindre og redusere marin plastforurensing. Dette er et problem som FN har beskrevet som det raskest voksende miljøproblemet i verden.

Powered by Labrador CMS