Høgskolen i Molde tilbyr mange studier innen logistikk. Fra venstre Andrea Lindgaard, bachelorstudent, marin logistikk og økonomi og Sivert Kjøl, bachelorstudent i petroleumslogistikk. Nå kommer en ny og grønn studielinje.
Høgskolen i Molde tilbyr mange studier innen logistikk. Fra venstre Andrea Lindgaard, bachelorstudent, marin logistikk og økonomi og Sivert Kjøl, bachelorstudent i petroleumslogistikk. Nå kommer en ny og grønn studielinje.

Nytt bærekraftig logistikkstudium

Høgskolen i Molde lanserer bachelor i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi.

Publisert

– Vi har undervist i grønn logistikk tidligere, men det er første gang vi fokuserer så sterkt på det i et bachelorprogram. Dette er vårt bidrag til at vi som nasjon skal oppfylle FNs bærekraftsmål, sier informasjonssjef ved Høgskolen i Molde (HiM), Jens Petter Straumsheim, til MT.

Studiet i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi skal gi grunnlag for å utvikle og drifte virksomheter blant annet i samsvar med økologiske prinsipper, for å bidra til bærekraftig økonomisk virksomhet. Ferdig utdannede kandidater arbeider med generell administrasjon med vekt på logistikk i alle typer bransjer som driver med fysisk produksjon og distribusjon, skriver skolen i sin presentasjon av studiet

Høgskolen i Molde er blant de viktigste utdanningsinstitusjonene i landet, og har mellom 300 og 400 studenter innenfor logistikk på alt fra bachelor- til doktorgradsnivå.

Studiet i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi skal foregå i Kristiansund, der HiM nå også skal ansatte to nye førsteamanuenser i logistikk.

30 studenter vil få plass på studiet, og søknadsfrist er 15. april.

Ekstern lenke: Her kan du lese mer om studiet. 

Powered by Labrador CMS