Oddvar Bakke (t.v.) går - Paul Ingvar Dekkerhus kommer. Foto: Per Dagfinn Wolden
Oddvar Bakke (t.v.) går - Paul Ingvar Dekkerhus kommer. Foto: Per Dagfinn Wolden

Oddvar går – Paul Ingvar kommer

En epoke er over for Oddvar Bakke som forlater styret i Norske Havner, som han selv var med å starte som Norsk Havneforening i 1995.

Publisert

Bakke, som er styreleder i Nord-Trøndelag Havn Rørvik (NTH), har vært fast styremedlem i Havneforeningen siden 2000.

Hans agenda har i alle år vært å tale de små havners sak. Bakke er glad for at havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i NTH er nyvalgt styremedlem i nye Norske Havner, og som kan fortsette der han selv slapp.

Bakke har vært en sterk bidragsyter til å sette NTH og særlig kysten og Ytre Namdal på kartet.

En positiv reise

- Det har vært en glede og fått være med på denne reisen, ikke minst det å bli kjent med mange flotte mennesker og samspill med mange ubetalelige kontakter, sier Bakke som ønsker havne-Norge lykke til videre på reisen.

Bransjekolleger roser Bakke for hans positive engasjement og innsats for havne-Norge.

Oddvar Bakke innså tidlig behovet for en effektiv, fremtidig transport- og logistikknæring.

Bakke har en fremoverlent holdning til sjøveis eksport av fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa, hvor etableringen av nye Kråkøya kysthavn har et sterkt fokus.

Ett havne-rike

En ny slagkraftig havne-arena er etablert etter at havne-Norge er samlet til ett rike gjennom interesseorganisasjonen Norske Havner, en frittstående, medlemsstyrt interesseorganisasjon.

Dette er i tråd med Oddvar Bakkes tanker om en sterk felles bransjeforening for å styrke norske havners synlighet, konkurranseevne, utvikling og politiske påvirkningskraft. Spesielt i aktuelle havnesaker som miljøproblematikk og arbeid med flytting av gods fra vei til sjø, vil Norske Havner være en viktig arena, både gjennom tilrettelegging av faglig samarbeid på tvers av havnene, og gjennom interessepolitisk arbeid.

Powered by Labrador CMS