LANGSIKTIG: Sørum Transport AS og NOAH AS har inngått en samarbeidsavtale frem til 2030.
LANGSIKTIG: Sørum Transport AS og NOAH AS har inngått en samarbeidsavtale frem til 2030.

Stor avtale: 6000 vognlass og 4.700.000 kilometer

Sørum Transport AS og NOAH med inngår partneravtale frem til 2030. 

Publisert Sist oppdatert

- Tiden for å skvise ut den siste krona i transportavtalene er forbi. Det vi gjør nå er å inngå en avtale som sikrer høy kvalitet og hurtigere grønn omstilling gjennom å tenke langsiktig, sier logistikksjef i NOAH Jon Arvid Holmberg.

SIGNERING: F.v: Tove Stuhr Sjøblom, adm.dir i NOAHs datterselskap NOAH Solutions, som drifter på Langøya, Svein Ove Vetrhus, styreleder i Sørum Transport, daglig leder Jens Stian i Sørum Transport og Anders Lægreid, konsernsjef i NOAH under signeringen av samarbeidsavtalen.
Foto: Lene Notø/NOAH
SIGNERING: F.v: Tove Stuhr Sjøblom, adm.dir i NOAHs datterselskap NOAH Solutions, som drifter på Langøya, Svein Ove Vetrhus, styreleder i Sørum Transport, daglig leder Jens Stian i Sørum Transport og Anders Lægreid, konsernsjef i NOAH under signeringen av samarbeidsavtalen. Foto: Lene Notø/NOAH

NOAHs kjerneoppgave er å ta imot, behandle og forsvarlig lagre uorganiske overskuddsmasser med ulike forurensingsgrad.

Sørum Transport og NOAH har inngått en langsiktig avtale som de mener er unik, og vil setet standard i transportbransjen. Konkret går samarbeidsavtalen ut på et tett og langsiktig samarbeid innenfor HMS, kvalitet, drift og ledelse.

Samarbeidsavtalen har en betydelig kontraktsverdi som skal gi partnerne handlingsrom til å investere i materiell og bygge langsiktige, miljøvennlige verdikjeder innen bulktransport. Avtalen skal også utvikles i dialog med andre transportkjøpere, for å sikre best mulige logistikkløsninger, samt gi betydelig bedre miljøprofil og transportøkonomi.

- Denne avtalen gjør at vi kan jobbe langsiktig med å utfordre våre leverandører på bærekraft og omstilling. Dette vil bedre trafikksikkerheten på disse årlige 4,7 millionene kilometerne og over 6000 vogntoglass som kjøres pr år, og bidrar til hyppigere omstillingstakt for hele bransjen, sier styreleder og eier i Sørum Transport Svein Ove Vetrhus. 

Han legger til at transportselskapet med dette også ønsker å gjøre konkurrentene sine bedre.

Samarbeidet bygger på følgende punkter:

  • Sammen skape organisk vekst for å forbedre og effektivisere logistikkløsningene.
  • Felles styringsstruktur og samlokalisering av nøkkelpersonell.
  • Samarbeid innen kvalitet og HMS.
  • Ivareta medvirkeransvaret og påseplikten for å sikre en bærekraftig transport.
  • Bidra til nullvisjon med vekt på kontinuerlig sjåføropplæring og tidsriktig utstyr.
  • Kompetansedeling for å sikre økt konkurransekraft for alle involverte parter.

- Med dette samarbeidet tror vi at kvaliteten og servicegraden øker, sier Holmberg i NOAH.

Vetrhus i Sørum Transport forteller at selskapet eksempelvis nå samarbeider med Volvo om elektriske kjøretøy og andre utslippsfrie løsninger. Vetrhus bekrefter videre at andre store oppdragsgivere allerede er i dialog med dem om likende partneravtaler.

Powered by Labrador CMS