Adm. direktør i NLF, Geir A. Mo er kritisk til tempoet i utbedring av 120 mil med riksvei som mangler gulstripe. Foto: NLF

NLF: - Passivt budsjett

- I samferdselsbudsjettet for 2021 er det lagt opp til å utbedre kun 5,4 kilometer med gul midtstripe. Med et slikt tempo vil vi ikke være i mål før i 2242, sier adm. direktør Geir A. Mo i NLF.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Samferdselsdepartementet legger opp til en reduksjon i vedlikeholdsetterslepet på 1,5 milliarder kroner. Men totalt sett vil regjeringen bruke mindre penger på vei i 2021. Samtidig får ikke Statens vegvesen mer penger til kontroll og tilsyn, til tross for at de må håndtere flere oppgaver enn før.

- I dag er det 80 prosent større sjanse for å bli drept eller hardt skadd på en fylkesvei sammenlignet med en riks- eller europavei. Dette budsjettet legger dessverre ikke opp til å bedre dette bildet, sier adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Han mener det er positivt at samferdselsbudsjettet totalt sett er økt, samt at det foreslås å bevilge 1,5 milliarder kroner til å redusere vedlikeholdsetterslepet. Til sammenligning ble det budsjettert rundt 700 millioner kroner til samme formål i fjor.

- Vi ser imidlertid at en økning i jernbanesatsingen har gjort innhogg i potten til veiformål, som er redusert i dette statsbudsjettet, sier Mo.

- Må bruke over 200 år med dette tempoet

Han kritiserer spesielt den «tafatte satsingen på å utbedre riksveinettet». For transportnæringen er det viktig at riksveiene er brede nok til å ha gul midtstripe. I dag er det totalt 1200 kilometer riksvei som mangler dette.

- I samferdselsbudsjettet for 2021 er det lagt opp til å utbedre kun 5,4 kilometer med gul midtstripe. Med et slikt tempo vil vi ikke være i mål før i 2242.

Mo påpeker også at fylkeskommunene for lengst har slått alarm om enorm underdekning knyttet til drift og vedlikehold av fylkesveiene etter at sams vegadministrasjon ble avviklet.

- Det er lagt opp til en tilskuddsordning på 100 millioner kroner som kan benyttes til strekninger på fylkesveiene som har særskilte vedlikeholdsbehov. Men det dekker knapt behovet i ett fylke alene, sier han.

Lite til Vegvesenet, mye til Arbeidstilsynet og Skatteetaten

I kjølvannet av Statens vegvesens rapport til Samferdselsdepartementet om transportkriminalitet, har det vært knyttet forventninger til budsjettøkninger hos de aktuelle kontrolletatene.

- For Vegvesenets del har dette ikke skjedd, til tross for signaler om flere kontrolloppgaver i sammenheng med innføring av nytt regelverk, sier Mo.

Arbeidstilsynet får imidlertid 38 millioner kroner i tilskudd for å slå ned på ulovlige arbeidsforhold. Samtidig får Skatteetaten en økning i sine budsjetter på hele 6,2 prosent, som utgjør over 400 millioner kroner. Totalt sett får derfor kontrolletatene mer å rutte med hvis budsjettet blir vedtatt.

Et annet høydepunkt finner NLF-direktøren i Finansdepartementets budsjett. Der fremgår det at verdsettelsesrabatten i formuesskatten øker fra 35 til 45 prosent på arbeidende kapital. Dermed er den økt til sammen fra 25 til 45 prosent fra revidert nasjonalbudsjett 2020 og frem til dette statsbudsjettet.

- Dette er spesielt viktig for et næringsliv i en krevende situasjon i lys av koronapandemien, sier Mo.

Powered by Labrador CMS