- Rapporten er en av de viktigste rapportene på mange år om sikkerhet på vei. Disse ulykkene danner bakteppet, og illustrerer dessverre mangelen på en helhetlig sikkerhetskultur i deler av næringslivet, konstaterer NLF-direktøren.

NLF: - Transportkjøperne må gå i seg selv

- Vi må gå fra gode intensjoner til resultater i trafikksikkerhetsarbeidet, sier adm. direktør Geir A. Mo i NLF, som ønsker å samarbeide med NHO.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Funn i temarapport fra Statens Havarikommisjon for Transport om alvorlige ulykker med vogntog, viser stort forbedringspotensial for bestillere av transport og hvordan de ivaretar trafikksikkerheten. Transportkjøperne må gå i seg selv, mener NLF.

- Dette er ulykker som aldri skulle skjedd. Når de først har skjedd, er det prisverdig at Havarikommisjonen setter søkelyset på ansvaret til dem som var årsaken til at disse vogntogene var på veien når ulykkene inntraff, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

- Sikkerhetskultur mangler i deler av næringslivet

Med basis i fire alvorlige ulykker hvor vogntog er involvert, har Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) sett på rammevilkårene for bestilling av godstransport på veg. SHT har vurdert transportbestillernes holdninger til trafikksikkerhet ved leverandørvalg, kontraktutarbeidelse, transportbestilling og leverandøroppfølging.

- Rapporten er en av de viktigste rapportene på mange år om sikkerhet på vei. Disse ulykkene danner bakteppet, og illustrerer dessverre mangelen på en helhetlig sikkerhetskultur i deler av næringslivet, konstaterer NLF-direktøren.

- Samarbeider gjerne med NHO Logistikk og Transport

Havarikommisjonen fremmer på grunnlag av temaundersøkelsen en sikkerhetstilråding til bransjen, og gir NHO Logistikk og Transport ansvaret for å iverksette og koordinere påvirkningsarbeidet.

- SHT henger bjella på katten, og ber organisasjonen til de store speditørene og samlasterne igangsette kulturendrende arbeid i sine bedrifter. Etter vår vurdering er det riktig, men må ikke oppfattes som at utfordringene alene ligger i disse bedriftenes rolle som transportkjøpere. Det SHT i realiteten gjør med denne tilrådingen, er å slå fast at mange av de gode intensjonene som ligger i «code of conduct», altså uforpliktende selverklæringer som speditørene bruker, ikke er gode nok. Dette tror jeg er en riktig vurdering; vi må gå fra gode intensjoner til dokumenterte resultater, sier Mo, og mener et ensidig fokus på lavest mulig pris har ført til rutinesvikt og ansvarsfraskrivelse.

Mo understreker at NLF alltid er beredt til å bidra i arbeidet for økt trafikksikkerhet og bedre kvalitetsdokumentasjonen i verdikjedene i transportnæringen.

- Vi samarbeider gjerne med NHO-LT om dette, sier NLF-direktøren.

Powered by Labrador CMS