Nyvinning fra NHO LT

- Både import- og eksportbedriftene, samt speditørene, opplever økende krav til kompetansenivået hos sine tollmedarbeidere. Men nå lanserer vi trainee-ordning innen toll, forteller Claus Haals, NHO LTs leder for kompetanseutvikling. Foto: Per Dagfinn Wolden

Lanserer toll-trainee for speditører og vareeiere

NHO LT lanserer trainee-ordning innen tollfaget for både vareeiere og speditører.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Både import og eksportbedriftene, samt speditørene, opplever økende krav til kompetansenivået hos sine tollmedarbeidere. Dette er bakgrunnen for at NHO Logistikk og Transport (NHO LT) lanserer den nye trainee-ordningen.

- Dagens utdanning, Tollbehandling over 2 gange 4 dager, har blitt supplert med ytterligere 3 samlinger. Den nye utdanningen består nå av 16 dager fordelt på 5 samlinger over 12 måneder, forteller Claus Haals, NHO LTs leder for kompetanseutvikling til Logistikk Inside.

Tilbudet er organisert som et trainee-program med formål å tilby en kostnadseffektiv opplæring av nye tollmedarbeidere. – Dette avlaster samtidig tollavdelingenes hektiske hverdag, understreker Haals.

- Du nevner vareeierne. Vil det si at dette kompetansetilbudet er åpent for alle og ikke bare NHO LTs medlemmer?

- Det er korrekt. Vi har valgt å lage et 1-årig trainee-program som er åpent for alle bedrifter med et behov for tollkompetanse. Vi har satt sammen et program som bygger akkurat den kunnskap og de praktiske ferdigheter som trengs for å utføre de mest vanlige fortollingsoppgavene i en import-/eksportbedrift eller hos speditøren. Det faglige og pedagogiske opplegget er fokusert på bygging av matnyttig, praktisk kompetanse, sier Haals.

Tolltrainee – hvordan henger det sammen med den 2-årige speditør-trainee, og er det også her et samarbeid med NAV om rekruttering av kandidater?

- Tolltrainees er spisset inn mot dedikerte tollmedarbeidere i bedriftenes tollavdelinger. De får et betydelig høyrere kompetansenivå innen tollfaget enn speditør-trainees, som «bare» får 2 av de 5 samlinger, nemlig dagens Tollbehandling. Og ja, begge traineeordninger inngår i NHO LTs nasjonale samarbeidsavtale med NAV vedr. rekruttering av kandidater, hvor NAVs virkemiddelapparat er tilgjengelig for vertsbedriftene. Dette samarbeidet har jo vært en meget stor suksess for både trainees, bedriftene og NAV med nå mer enn 70 speditør-trainees i programmet, poengterer Haals.

- Hva gjør bedrifter som er interesserte i en toll-trainee?

- Programmet for toll-trainees starter opp i vertsbedriftene løpende, men alle trainees bør være på plass i bedrift i løpet av oktober og senest november av hensyn til nødvendig praksis før den tollfaglige undervisningen starter i mars 2022, forteller Haals som derfor ønsker å komme i kontakt med interesserte vertsbedrifter så rask som mulig med henblikk på rekruttering av kandidater.

Og så understreker han:

- Skulle bedriftene allerede ha en egen kandidat eller eksisterende ansatt, er disse selvsagt svært velkomne i programmet, sier Haals som avslutter med å vise til nholt.no for mer informasjon om toll-traineeordningen.

Powered by Labrador CMS