Økt netthandel som følge av pandemien har gjort at omsetningen i i pakkesegmentet har økt betydelig i 2020.
Økt netthandel som følge av pandemien har gjort at omsetningen i i pakkesegmentet har økt betydelig i 2020.

Pakker ga Posten-boost

Brevvolumene fortsetter å stupe, men en covid-drevet oppgang i netthandelen sørget for resultatvekst i Posten.

Publisert

Nøkkeltall

Nøkkeltall 2. kvartal 2020 (2. kvartal 2019 i parentes)
Driftsinntekter (MNOK): 5 830 (5 931)

Justert driftsresultat (MNOK): 234 (132) Driftsresultat (EBIT) (MNOK): 284 (-239)

Nøkkeltall 1. halvår 2020 (1. halvår 2019 i parentes)
Driftsinntekter (MNOK): 11 793 (11 843)

Justert driftsresultat (MNOK): 386 (239)

Egenkapitalandel %:33,9 (29,7)
Avkastning på investert kapital/ROIC %: 8,9 (6,5)
Egenkapitalavkastning (etter skatt) %: 9,9 (-3,9)

Postens omsetning i første halvår ble på 11.793 millioner kroner, en nedgang på 50 millioner kroner sammenlignet med 1. halvår 2019. Justert driftsresultat for første halvår ble 386 millioner kroner, en forbedring på 148 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Logistikksegmentet som omfatter netthandel- og logistikkvirksomheten, hadde en betydelig resultatfremgang med 198 millioner kroner, opplyser Posten i en pressemelding.

- Koronapandemien førte til store volumforskyvninger i første halvår. Det har vært en kraftig vekst i pakker fra netthandel og hjemlevering. På andre områder som varetransport til bedriftsmarkedet bremset aktiviteten kraftig opp da samfunnet ble stengt ned, men i løpet av 2. kvartal har aktiviteten gradvis tatt seg opp igjen, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge. .

- Nedgangen i postvolumene ble forsterket av pandemien. Det er gledelig å se at vi legger bak oss et første halvår hvor vi både har volumvekst og resultatfremgang på viktige områder knyttet til netthandel og logistikk, sier Wille.

Vekst i privatmarkedet

Omsetningen for logistikksegmentet ble 8951 mill. kroner i første halvår, det tilsvarer en økning på 123 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Den organiske veksten var på 6,1 prosent.

Pandemien bidro til nedgang i etterspørselen i bedriftsmarkedet, men betydelig vekst i privatmarkedet. Samlet vekst fra netthandel ble rekordhøy med 38 prosent volumøkning hittil i år, og 26 prosent siste 12 måneder.

I første halvår har det vært store pakkevolumer til Post i Butikk, i postkassen og til hjemlevering. Aktiviteten innenfor netthandel og hjemlevering ser ut til å stabilisere seg på et høyere nivå enn før koronapandemien. Som et svar på økt netthandel og kundenes ønske om lett tilgjengelige pakkeutleveringsløsninger har Posten besluttet å utplassere pakkebokser på tusen ulike steder i Norge i løpet av 2021. Ved bruk av en app kan kundene hente pakker hele døgnet.

Fortsatt fallende brevvolumer

Postsegmentet fikk en omsetning på 3128 millioner kroner i første halvår, det er en reduksjon på 629 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Justert driftsresultat på 142 millioner kroner ble negativt påvirket av forsterket fall i adressert og uadressert post. Adressert post har hittil i år gått ned med 16 prosent og uadressert post har falt med hele 30 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Postens leveringskvalitet ble i 2. kvartal 92,1 prosent, godt over konsesjonskravet på 85 prosent.

Overgang til postomdeling annenhver dag ble gjennomført fra 7. juli. Det er den største omleggingen i Postens historie og medførte nedbemanning av tusen årsverk. Det ble funnet frivillige løsninger for alle, slik at ingen ble oppsagt, opplyser Posten.

Posten har en nordisk strategi med vekstambisjoner innen pakker, hjemlevering og internasjonal spedisjon. I første halvår fikk Posten på plass et eget nordisk utleveringsnett som nå består av 1700 utleveringssteder i Sverige og 1300 i Danmark. Kapasiteten er økt i den danske virksomheten gjennom åpning av en ny terminal i Greve utenfor København. Til høsten åpner en ny terminal på Jylland ved Kolding. Utvidelsene har styrket veksten og bidratt til økt lønnsomhet.