Automatiserer nasjonalskattene

Swisslog skal sørge for sikker og effektiv lagring og bevaring i fjellmagasinet til Nasjonalbiblioteket.

Publisert

Dypt inne i fjellet i Mo i Rana ligger Norges kulturskatter godt bevart og sikret. Her har Nasjonalbiblioteket sitt depotbibliotek. I løpet av 2020 er anlegget utvidet med 110.000 hyllemeter, og mangedoblet den digitale lagringskapasiteten.

Tunnelinngangen til sikringsmagasinet i Mo i Rana.
Tunnelinngangen til sikringsmagasinet i Mo i Rana.

- Med det nye anlegget sikrer Nasjonalbiblioteket lagringskapasiteten for trykt materiale, samt for film, fotografering og digitalt materiale fra både Nasjonalbibliotekets eget arkiv og tilsvarende materiale fra Riksarkivet. I forbindelse med byggingen vil også den digitale lagringskapasiteten og teknologiløsningene utvides kraftig, sier Vibeke Norum, prosjektleder for Byggherreavdelingen i Statsbygg, som har ansvaret for prosjektet på vegne av Nasjonalbiblioteket, i en pressemelding.

Nasjonalbiblioteket skal samle inn, registrere og bevare alt som publiseres i den norske offentligheten. Samlingen skal være et vindu til fortidas offentlighet og gjøre det mulig i nåtid og framtid å forstå og fortolke samfunnet vårt i en historisk kontekst. Alle utgivere er pålagt å levere sine publikasjoner til Nasjonalbiblioteket.

For å sikre god effektivitet både plassmessig og når bøker eller annet skal hentes ut, har Swisslog fått et automatiseringsoppdrag fra Nasjonalbiblioteket.

Swisslogs oppdrag inkluderer å levere et miniloadanlegg med seks kranganger fordelt på to konstruksjonssoner og to temperatursoner. I tillegg er en AGV-forbindelse (Automated Guided Vehicle) inkludert i et varemottak i en tilstøtende bygning, samt plukkstasjoner, bansystem og Swisslogs SynQ WMS. Initiativet tar sikte på å gi Nasjonalbiblioteket kapasitet til å motta og lagre store mengder arkivmateriale både for digitalisering og magasinering de neste ti årene. Automatisert håndtering sikrer at innlagring og uthenting av materiale kan gjøres både sikkert og med høy effektivitet.

- Vi valgte Swisslog fordi de ga oss det mest konkurransedyktige tilbudet til våre anskaffelseskriterier. Vi har også tidligere gode erfaringer med å samarbeide med Swisslog om andre automatiseringsprosjekter, sier Vibeke Norum.

Sikringsmagasinet i Mo i Rana er bygget inn i fjell. Fjellet holder en konstant temperatur på 8 °C. Luftfuktigheten holdes også konstant på 35 prosent. I magasinet ligger ett eksemplar av alt pliktavlevert materiale som er gitt ut etter 1990, i tillegg til historiske samlinger.