Godsterminalen i Narvik ligger an til å bli rustet opp.
Godsterminalen i Narvik ligger an til å bli rustet opp.

300 millioner til godstransport på Ofotbanen

Regjeringen foreslår å bruke 300 millioner kroner til å styrke godstransporten på jernbane i Nord-Norge.

Publisert

I 2020 håndterte godsterminalen i Narvik over 70.000 TEU. Behovet har stadig vært økende og nå ønsker regjeringen en utvidelse av kapasiteten til 100.000 kontainere årlig.

– Dette er gode nyheter. Vi er klare til å komme i gang og sørge for en styrking av godstrafikken på jernbanen, sier områdedirektør Thor Brækkan for Bane Nors område nord.

Effektiviseringstiltakene vil koste snaue 300 millionar kroner og skal etter planen være ferdige i 2023. Det er reduserte utgifter til andre jernbaneprosjekt som gjør det mulig å starte arbeidet på Narvikterminalen i år innenfor gjeldende budsjettbevilgning, opplyser Bane Nor.

Opprinnelig var det tatt høyde for å starte arbeidet på terminalen i 2022. Hvis Stortinget vedtar regjeringens forslag, kan utbyggingen begynne allerede i høst.

– Å styrke godskapasiteten på bane gir lavere klimautslipp, økt trafikksikkerhet og frigjør kapasitet på veiene. Dette er en bærekraftig satsing, sier Brækkan.

Terminalen på Fagernes i Narvik er Norges nordligste, og håndterer både malmtog, biltog, vognlasttog og kombitog