Transportnett på offensiven

Transportnett, leverandør av web-løsninger til transport- og logistikkbransjen, er på fote igjen etter å ha vært gjennom ei knalltøff løype.

Publisert Sist oppdatert

Nå er bedriften i ferd med å lykkes som et solid ledd i verdikjeden.

Transportnett var iferd med å rakne for halvannet år siden. Satsingen på små og mellomstore aktører var feilslått.

- Vi fikk oss en skikkelig trøkk og en bekreftelse på at vi driver en risikoutsatt idrett på et umodent marked. Hovedårsaken er at små og mellomstore aktører ikke har vært moden for egen effektivisering, sier daglig leder Jan Ole Hansen som innser at selskapet fortsatt bare er i starten av verdikjeden.

- Vi har endret strategi, og er nå i ferd med å få et godt fotfeste i store og mellomstore bedrifter, sier han.

Hansen så for seg en helt annen utvikling for Transportnett etter etableringen i 1999. Ideen var å effektivisere transportsektoren ved blant annet å minimalisere tomkjøringen i transportsektoren gjennom IKT-løsninger.

Dyr lærepenge

Selskapet er et utviklingsselskap for kommunikasjon mellom transportaktører og var først ute i Norge med elektronisk kjøreseddelordre fra bil.

- Vi har brukt mye tid på å utvikle en moderne og tidsriktig plattform for kommunikasjon innen transportsektoren. Vi så etter hvert at vår strategi med å hjelpe små og mellomstore bedrifter med systemer og databaser ikke stemte, forteller Hansen.

- Vi har tatt investeringene med å utvikle organisasjonen videre med blant annet nye, dyktige medarbeidere. Vi har livets rett til tross for ”trøkken” vi var igjennom, men den kostet oss ca. 8 mill. kroner.

Hansen leder et selskap som konsentrerer seg om mellomstore transportører som kunder.

- I dag har vi 150 fornøyde kunder som har fått effektivisert driften med moderne edi-kommunikasjon, sporingssystem, web-portaler for bestilling og administrasjon av transportordre og full mobil plattform med PDA, forteller Hansen.

Transportnetts nye strategi omfatter også samarbeid med vareeiere som Ahlsell Norge, Ruukki og Glava.

Dette samarbeidet har resultert i konseptet Log:nett, et sentralt verktøy for å effektivisere den elektroniske verdikjeden, sier Hansen.