Verdens første langs norskekysten

Verdens aller første utslippsfrie lasteskip blir nå en realitet på norske-kysten.

Publisert Sist oppdatert

Det er de to vareeierne Felleskjøpet Agri og HeidelbergCement som i fellesskap tilbyr en langsiktig transportkontrakt. Samtidig utfordrer de rederier og etter hvert verft til å bli med. Men de stiller ett absolutt krav: Skipet skal være utslippsfritt.

Ny generasjon

En ny generasjons kystbulkskip er presentert av Vard Verft. En av flere mulige løsninger som kan bli valgt for det nye, utslippsfrie lasteskipet.

Statsråd Sveinung Rotevatn vil fredag 3. juli markere at «point of no return» er passert, skriver DNV GL (Grønt Skipsfartsprogram) i en melding.

Da får vi også vite mer konkret om hva, når og hvordan prosjektet realiseres.

Norge skal enda en gang bli først i verden. Vi var først i verden med nullutslipps, helelektriske ferger. Dette nye skipet blir ikke helelektrisk. Til det er seilingsavstanden for lang. Men det blir utslippsfritt.

Regjeringen har gjennom Handlingsplan for grønn skipsfart satt klare mål om utslippsreduksjon. For få uker siden ble nye tiltak for å øke aktiviteten i norsk maritim næring og for å forsterke utviklingen mot grønnere skipsfart presentert.

For å få dette til må flåten av de til dels gamle lasteskipene som opererer langs kysten vår erstattes av nye, effektive og miljøvennlige skip. Starten går nå, heter det i meldingen.

Det tette samarbeidet mellom norske myndigheter, Grønt Skipsfartsprogram og et bredt spekter av ulike aktører i norsk maritim næring skaper resultater.

Pressekonferanse på Kambo

Det inviteres til utendørs pressekonferanse på Kambo, Moss (Felleskjøpet Agri, Møllebakken 50) kl. 10 fredag 3. juli. Påmelding innen torsdag 2. juli på e-post til: Felleskjøpet Agri v/kommunikasjonssjef Hanne Lauritzen, [email protected].