Vil utvide Suezkanalen

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen i Egypt vil utvide Suezkanalen. Ifølge planene skal den 30 kilometer lange strekning fra byen Suez til Great Bitter Lake utvides med 40 meter på østlige side. Det er også planer om å øke dybden fra cirka 20 meter til 22 meter. Arbeidet vil trolig pågå i to år. Rundt 12 prosent av det globale godset fraktes gjennom kanalen. I 2020 dreide det seg om 1,17 milliarder tonn gods, ifølge SCA.