Styreleder Ole. A. Hagen i TØI er på jakt etter ny TØØI-sjef. Her sammen med styremedlemmene Grete Skundberg (Kolumbus), Tomas Svensson (Generaldirektør VTI),  Ola H. Strand (tidl. adm. dir. Coop/SAS) og Kjersti Øksenholt (ansatte-repr/forsker).
Styreleder Ole. A. Hagen i TØI er på jakt etter ny TØØI-sjef. Her sammen med styremedlemmene Grete Skundberg (Kolumbus), Tomas Svensson (Generaldirektør VTI), Ola H. Strand (tidl. adm. dir. Coop/SAS) og Kjersti Øksenholt (ansatte-repr/forsker).

TØI jakter ny sjef

Transportøkonomisk Institutt (TØI) jakter etter ny administrerende direktør.

Publisert Sist oppdatert

Styreleder Ole A. Hagen i ansettelsesutvalget leder arbeidet med å finne den som skal erstatte svenske Gunnar Lindberg, og som har sagt opp stillingen.

- Vi har hatt en god runde for å finne en HR-partner som kan bistå med rekrutteringen og search - og valget falt på Visindi, sier Ole A. Hagen som reklamerer med følgende:

- TØI har en rik og interessant historie, men vi står først og fremst foran mange muligheter innen samferdselssektoren i Norge. Det er betydelig interesse for feltet, fra næringslivet, myndighetene, brukerne og media. Vi investerer for mer enn 100 mrd norske kroner i året - så det er åpenbart behov for å investere klokt.

Hagen understreker også at nyttekostnadsanalysene er bare ett av verktøyene TØI har utviklet for å kunne prioritere mellom ulike investeringsprosjekter.

TØI har verdensledende ekspertise innen trafikksikkerhet og miljøperspektiver, og er lokalisert i forskningsparken ved Blindern sammen med bl.a. Cicero og NIVA.

- Innen innovasjon og internasjonalt samarbeid er det mye spennende på gang. NHO erfarer stadig at bedriftene har samferdsel på topp i sine prioriteringer, forteller Hagen.

Covid-19-betydning

Han understreker også at korona-situasjonen har hatt stor betydning for samferdselsfeltet.

– Det være seg stengte grenser, ønske om at forbrukere ikke skal reise kollektivt å ha hjemmekontor, stengte havner og flyplasser. Dette gir store muligheter for å forske på atferd under krise- og pandemisituasjoner, etterspørsels- og atferdsstudier, sier Ole A. Hagen som også er kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord AS.

Kort om TØI:

TØI er et nasjonalt senter for samferdselsforskning med ansvar for å drive og fremme forskning til nytte for norsk samfunns- og næringsliv. TØI skal også formidle informasjon om forskningsresultater og bidra til at forskningsresultatene blir nyttiggjort i samfunnet gjennom samarbeid med brukerne.  TØI ble opprettet i 1958, og ble en fristilt privat stiftelse i 1986. Instituttet mottar basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Omsetning ca. 128 mill. kroner og ca. 85 forskerårsverk (+ 100 ansatte).