- Det er lov å feire seg selv etter 27 år i transportens tjeneste, sier redaktør Per Dagfinn Wolden i Transport Inside.

Bransjens «oppslagsverk» gjennom 27 år

God påske! Kjære leser. Transport Inside kan se tilbake på 27 år i transportens tjeneste.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er riktignok 1. april i dag! Men ikke tenk i de baner i det hele tatt! Historien er sann!

Vi er på tampen av påsken. Det er et greit tidspunkt å legge påskekrimmen litt til side, for heller å vie litt tid med noen linjer rundt den eldste, fremste og ikke minst den ekte formidleren av nyheter og informasjon om transport, logistikk og spedisjon.

TI har holdt leserne oppdatert om de siste bevegelser i en dynamisk og stadig skiftende bransje.

«Søsteren» til årets 50-åring, Moderne Transport, som også utgis av Bjørgu AS, har fått et godt fotfeste blant transportører, speditører og logistikkmedarbeidere, samt kjøpere av transporttjenester i industri- og handelsbedrifter.

I endring

Etter 17 år i redaktørstolen kan undertegnede konstatere at verden har endret seg rundt bransjens eldste nyhets- og informasjonsblad for transportutøvere og –brukere.

Vi lever i en spennende og pulserende bransje. Sjø-, land-, bane- og flytransport er gjenstand for begivenheter og forandringer som Transport Inside rapporterer hver 14. dag. Gjennom våre journalistiske vinklinger belyser vi trender i markedet på en profesjonell måte. Derfor har TI fått en ledende posisjon som informasjonskanal og leses av flere tusen nøkkelpersoner i bransjen.

Vi blir referert og sitert i utallige bransjefora.

Sentrale bransjeaktør

Det siste året har vi satt ekstra søkelys på bransjen med å invitere noen sentrale aktører til å formidle dagsaktuelle bransjetema i vår faste spalte, Innsikt.

Innspillene rullerer mellom aktørene i hver utgave av TI som kommer ut hver 14. dag.

 

Ketil Solvik-Olsen (Frp), samferdselsminister:

Solvik-Olsen er best, men kan bli bedre, sies det. Han reiser rundt og setter seg inn i norsk transport, og han stiller spørsmål på områder han mangler kompetanse. Han får svar og han handler. Norsk transportnæring mener at samferdselsministeren har gjort en bedre jobb enn de fleste tidligere samferdselsministre.

 

Erling Sæther, Flowchange, tidligere næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport:

Sæther har i dag en sentral rolle i det nye firmaet Flowchange som skal smøre hjulene i det norske logistikkmaskineriet. Han er gründer av ekspressbusselskapet NOR-Way Bussekspress, Flybussekspressen og har initiert dannelsen av Norsk Reiseinformasjon før han gikk inn i ledelsen i Linjegods AS og deretter Schenker AS. De siste seks årene har han vært næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport. Han har hatt og har styreverv i næringsorganisasjoner og i transportselskaper.

 

Sverre Myrli er stortingsrepresentant for Akershus og er Arbeiderpartiets transportpolitiske talsmann på Stortinget. Han er inne i sin femte stortingsperiode og har utdanning fra Høgskolen i Oslo og Handelshøjskolen i København. Han har permisjon fra jobb i Forsvarsbygg og var politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet 1996-97. Myrli er opptatt av alle transportformer. Ikke minst det store omfanget av kabotasje som foregår i Norge i dag, både i lovlig og ulovlig form. Han er også sterk tilhenger av mer gods på bane og sjø.

 

Terje Aarbog, styreleder i NHO Logistikk og Transport og adm. direktør i DHL Express:

– Det er bare en vei, og det er opp og frem, hevder Aarbog, styreleder i NHO Logistikk og Transport og adm. direktør i DHL Express Norge.

Han er en tro forkjemper for fremtidens logistikk, og mener at det i fremtiden må jobbes smartere og enda mer for å bli nummer én.

Aarbog har 25 års bransjeerfaring etter ti år i Linjegods fulgt av 15 år i DHL Express, der han har ledet DHL Express i Norge med stø hånd siden 2013.

 

Ingrid Dahl Hovland, adm. direktør i Nye Veier:

– Bedre, billigere og raskere veier er Nye Veier-sjefens motto. Som leder av det statlige utbyggingsselskapet for utvalgte prosjekter på hovedvegnettet må Hovland ta i bruk innovative prosesser og nye løsninger for å oppnå målene i et stort spekter av store samferdsels-utbygginger.

Hovland er kjent som en erfaren leder med bred og solid erfaring fra industri- og entreprenørvirksomhet, blant annet fra Statens vegvesen og større utbygginger innen vegsektoren.

 

Jan Ola Strandhagen, professor logistikk ved NTNU:

Strandhagen betraktes som en døråpner for effektiv verdikjede. Ifølge professoren selv er logistikk kjernen i et moderne samfunn. Studenter og fremtidens logistikere er logistikkprofessorens viktigste sparringspartnere på teknologiens høyborg, NTNU, i Trondheim, hvor han har vært på fulltid siden 2014. Strandhagen var også nærmere 30 år i SINTEF, og har vært senterleder for SFI NORMAN (senter for forskningsdrevet innovasjon; Norwegian Manufacturing) fram til avslutningen i 2014.

 

Geir A. Mo, adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF): - For oss er det transport som gjelder, og at våre medlemmer leverer de beste transportløsningene, noe som i de aller, aller fleste tilfeller involverer en lastebil. Men vi har også medlemsbedrifter som bruker varebiler, tog, fly og båt, sier «lastebilgeneralen» som også understreker at NLF arbeider beinhardt for å sikre gode vilkår for transportnæringen. – Vi skal levere konkurransedyktige norske transporttjenester i en tid med et sterkt økende transportbehov og en stadig sterkere internasjonal konkurranse, understreker Mo.

Stort behov

Idéen om et nyhetsblad for transportbransjen ble realisert 29. mai 1991 av Jan Dagfinn Johansen. Da var første utgave av Transport Inside et faktum, og bransjen fikk et nyhets- og informasjonsblad hver 14. dag med konsise og kjappe nyhetsmeldinger.

Johansen så tidlig behovet for et bransjeregister, og han oppdaget også at transportbransjen var i total mangel av et register med firmaopplysninger. Informasjonen og detaljkunnskapen lå hos speditørene den gangen.

Dette førte til at Jan Dagfinn Johansen presenterte en skisse over firmaopplysninger for Olav Wiste i Transportbrukernes Fellesorganisasjon. Wiste ble fasinert og så frem til å få et organ som kunne sette informasjonen i system. Han håpet også at dette ville bidra til å ”avjungle” en bransje som da i stor grad var basert på jungeltelegrafen.

Nå kan Inside se tilbake på 27 år i transportens tjeneste.

TI fremstår idag som den eldste, fremste og ikke minst den ekte formidleren av nyheter og informasjon om transport, logistikk og spedisjon.

Da som nå var transport- og logistikkbransjen i endring, og hadde et stort behov for kjapp nyhetsformidling. Det fløt av informasjoner som måtte formidles videre. Derfor kom Transport Inside som et kjærkomment supplement til Transporthåndboken for 27 år siden.

Etter 30 år i bransjen fant Johansen tiden inne til å selge Transportforlaget, som omfattet Transport Inside og Transporthåndboken, til Forlaget Bjørgu 1. januar 2000.

Spiren og idéen om et informasjonsorgan som ledet til etablering av Transport Inside, har vist seg å bli en suksess.

Jeg tror Inside fortsatt har en fremtid som informasjonsorgan om hendelser, begivenheter og endringer i bransjen.

VIP-historier med stor takhøyde

Foruten faktaopplysninger om bransjen, har VIP-stafetten med muntre historier, og med stor takhøyde, fra våre lesere vært et fast, populært innslag som har vært med på å prege Transport Inside.

Vi har plukket ut et representativt utvalg VIP-historier fra årenes løp.

 

Avdelingssjef Tom Skipping i UPS SCS (Norway) AS, avd. EuroCargo, var den første som fikk stafettpinnen.

Skipping, som i 1991 var salgssjef i Fred. Olsen Spedisjon i Oslo, har som transportselger møtt mange typer kunder, fra overstrømmende positive til negative:

Så var turen kommet til å besøke selgerens ”skrekk”, direktør X i firma Y. Hans hyggelige sekretær tok imot meg og meldte til direktøren på calling: Tom Skipping er her og vil presentere noe interessant for dem. – Be den mannen dra til helvete, var den korte og klare meldingen som sprutet ut av callinganlegget. Da ilte jeg bort til døren hans, åpnet og sa muntert: - Her har du meg!!

 

Cargo Partner-gründer Ivar Alsaker har alltid hatt et stort hjerte for skinnetransport:

En Lada kan få en toppfart på 140 km/h – når den transporteres på jernbanen.

 

DB Schenkers adm. direktør gjennom mange år, Michael Holmstrøm, hadde følgende historie som VIP-deltager:

Da jeg kom til Norge ble jeg spurt av en kollega om jeg ville høre en svenskevits. – Nei, svarte jeg, helst ikke. Jeg er jo svensk. – Det gjør ingenting, svarte min norske venn. – Jeg skal ta det langsomt og forklare deg poenget etterpå.

Adm. direktør Tom Rune Nilsen i Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (nå NHO Logistikk og Transport):

En mor hadde tre døtre som giftet seg på samme dag, og hun ba dem alle tre om å skrive til henne og berette om sexlivet sitt. Den eldste skrev hjem bare to dager etter bryllupet. Brevet inneholdt ett eneste ord: "Nescafe.” Moren var først forvirret, men så fikk hun øye på en reklame for Nescafe i avisen, der slagordet lød: ”Tilfredsstiller til siste dråpe.” Moren frydet seg.

Så kom brevet fra den mellomste datteren, også her med en kort melding: ”Bentson & Hedges.” Moren fant frem en reklame for Bentson & Hedges sigaretter, der det sto: Ekstra lang, ”King Size.” Moren gledet seg på datterens vegne.

Så kom brevet fra den yngste datteren, først fire uker etter bryllupet. Budskapet lød kort og godt: British Airways. Moren undret seg, søkte gjennom alle avisene og fant omsider en annonse for British Airways, med en reklametekst som fikk henne til å dåne. Teksten lød: Tre ganger om dagen, syv ganger i uken, begge veier!

Adm. direktør Øyvind Lygre i den gang Scandinavian Shipping Group:

Kjøpesenteret manglet kunder og tre av butikksjefene bestemte seg for å samarbeide om en ny reklamebrosjyre. Blomsterhandleren hadde følgende innslag:

- Når gav du din kone blomster sist?  

Gullsmeden skrev:

- Når gav du din kone et smykke sist?

TV-forhandleren hadde følgende tekst:

- Når fikk din kone en 28” sist?<I>

Adm. direktør Ole Sævild i Sea-Cargo:

En hjelpepleier på et mentalsykehus oppdager at en av pasientene sitter og later som om han kjører bil, og pleieren spør ham:

- Per, hva er det egentlig du holder på med?

- Jeg kjører fra Oslo til Bergen, svarer Per.

Pleieren ønsker ham god tur og forlater rommet. Når hun kommer inn samme kveld, ser hun ham slå på blinklyset, bremse ned, stanse og vri om den imaginære bilnøkkelen.

- Vel, Per, hvordan går det? spør hun.

- Nå er jeg fremme i Bergen, svarer han.

- Storartet, sier pleieren og går inn i rommet over gangen.

Der sitter Ole, en annen pasient, og "koser" seg som bare det.

Pleieren utbryter sjokkert:

- Neimen, Ole, hva er det du holder på med?

- Jeg står i med kona til Per mens han er i Bergen!

 

Director Airfreight and Business Solutions i Kuehne+Nagel, Mona Juell:

En dag kom en flott amerikansk sportsbil glidende inn på en bensinstasjon i Setesdalen et sted for å fylle bensin. I det samme kom en av bygdas eldre innbyggere kjørende for å fylle drivstoff på mopeden. Mannen i sportsbilen fikk full tank og raste av gårde. Da han var kommet opp i 100 km/t, oppdaget han en liten prikk i speilet. Prikken ble større og større, helt til gamlingen på mopeden raste forbi. Mannen i sportsbilen ble irritert, satte klampen i bånn og suste forbi mopeden, men like etter ble han forbikjørt av gamlingen igjen. Slik gikk det helt til de var oppe i 170 km/t. Da kjørte mannen opp på siden av mopedisten, rullet ned vinduet og spurte hvor fort

mopeden gikk. - Den gikk ikke i mer en 40 før jeg fikk bukseselen klemt fast i døra di, svarte gamlingen.

Kjell Amundsen i Ørland Transport:

Så var det kona som kom hjem fra handleturen her om dagen med et stort smil om munnen. - Jeg traff en gammel klassekamerat, sa hun, - og han hevdet at jeg bare blir vakrere og vakrere for hver gang han treffer meg. - I så fall, sier konas bedre halvdel bak avisa, - burde du kanskje vurdere å treffe ham litt oftere.

Jon L. Gjemble i TransLog Gjemble:

En bussjåfør, kjent for å være en beskjeden kar av få ord, kjørte bussen sin både fort og hardt på en svært dårlig vei. Like bak sjåføren satt en eldre dame, som ikke var helt fornøyd med bussjåførens kjøring. Etter en stund bøyde hun seg derfor fremover mot sjåføren og sa litt forsiktig: - Du har vel gjerne hatt’n i 100, du? - Nei, svarte bussjåføren, - jeg har bare hatt’n i en jeg.

André Grønli i ColliCare Logistics:

Finnmarksjenta hadde vært på julebord, og tidlig neste dag møtte ho opp på lensmannskontoret og ville anmelde en voldtekt. Lensmannen lurte naturlig nok på om ho hadde noen mistenkte, så hun svarte: "Æ ane ikkje, men æ måtte gjøre nesten alt sjøl, så det va sekkert nån fra ledelsen"...

Daværende driftssjef Maarten Beck i Toten Transport:

De tre gamle gubbene Hans, Ola og Peder satt på en benk og diskuterte hva som er den beste tida på året. Sommeren er best mente Hans, mens Ola mente at jula er den beste tida for da er det mye god mat og de gamle blir husket på. Peder mente imidlertid at den beste tida er når man får kose litt med kona. - Jo, jo, svarer Ola, - men julen kommer jo så mye oftere.

Adm. direktør Steen Brændstrup Jensen i Nordcarrier:

Aksel og Poul satt og snakket om livets gleder, og ble hurtig enige om at vin og kvinner hørte til de største gleder. Så spurte Poul: - Si meg. Hva foretrekker du, vin eller kvinner? – Tja, sa Aksel, - det er faktisk noe årgangen bestemmer.

Operation Manager Egil Steen Iversen i Norair Forwarding:

You will go to the front of the Parliament where it is a hole in the ground. Shout loud down in the hole and a man with white helmet will come up and sign for the package.

 Direktør salg og kundeservice Gustaf Rabo i PostNord:

I en familiemiddag med mange deltakere tok en av den yngre generasjon ordet. Han proklamerte at hans forlovede og han skulle gifte seg. Det ble selvfølgelig meget positivt mottatt, og stemningen var god. Nederst ved bordet satt en gammel onkel, og han sa tørt: - å gifte seg for å få sex, er som å kjøpe en Airbus for å få gratis peanøtter!

Tidligere CargoNet-sjef og nå adm. direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli:

You think that you understand the situation, but what you don’t understand is that the situation just changed.

Daglig leder Morten Nore i Moss Transportforum:

En liten gutt står på badet med hånden nedi trusene og undersøker det han finner der. Han finner et par ting av interesse og spør mora: - Mamma, er dette hjernen min?

- Nei, gutten min, svarer mora, - ikke riktig ennå.

Fortsatt God påske!

Powered by Labrador CMS