NLPs første trinn av et tre-trinns prosjekt på 15.300 kvadratmeter for trøndelags-regionen ble åpnet torsdag.
NLPs første trinn av et tre-trinns prosjekt på 15.300 kvadratmeter for trøndelags-regionen ble åpnet torsdag.

NLP åpnet ny «storstue»

Norsk Lastbærer Pool (NLP) møter trøndersk fiskeindustri med ny driftsstasjon og mellomlager.

Publisert

Torsdag var det Grand Opening av NLPs nye storstue i Trøndelag.

– Det er klart dette er en bevisst handling med å møte den rivende utviklingen innen midt-norsk fiskeindustri, forteller adm. direktør Ragnar Strand i NLP til Transport Inside.

Bulk Infrastructure står bak byggingen av NLPs driftsstasjon og mellomlager på Hoffstad Næringspark i Melhus ved E6 sør for Trondheim.

– NLP har hatt en prosess med å finne den beste beliggenhet for å betjene våre nåværende kunder med det de trenger av NLPs miljøvennlige plastlastbærere og til sjømatindustrien som ligger i Midt-Norge og Nord-Norge. Vi ser fram til å kunne betjene våre kunder fra en topp moderne driftsstasjon med en optimal beliggenhet i Trondheimsregionen, sier NLP-sjefen.

Bulk har kjøpt en 40 mål stor tomt i området for blant annet et tre-trinns prosjekt på 15.300 kvadratmeter for NLP. Første trinn er et 6900 kvadratmeter stort lager med kontorfasiliteter. Leieavtalen er på 20 år.

Eiendomsutvikleren startet byggingen av anlegget i fjor sommer.

Styreleder og hovedeier Peder Nærbø i Bulk Infrastructure berømmer Melhus kommune som har tatt hensyn til et regionalt behov for logistikktomter.

Bulk har tidligere bygd for NLP på Fugleåsen i Langhus i Ski kommune utenfor Oslo. 

For sjømatnæringen

Fra åpningen torsdag. Fra venstre NLPs styreleder Benno Graser, ordfører i Melhus kommune, Gunnar Krogstad og NLPs adm. direktør Ragnar Strand.
Fra åpningen torsdag. Fra venstre NLPs styreleder Benno Graser, ordfører i Melhus kommune, Gunnar Krogstad og NLPs adm. direktør Ragnar Strand.

Sjømatnæringen er en bransje som blir hardt presset på temaer knyttet til bærekraft. NLPs emballasje- og transportløsning bidrar til at aktører innen denne næringen reduserer sitt økologiske fotavtrykk.

Nylig ble det inngått samarbeid med Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS. Målet er å gjøre gjenbruksløsning til et økonomisk og miljøvennlig alternativ for aktører innen sjømatindustrien.

NLP ønsker å tilby sjømatnæringen et fullverdig og miljøvennlig alternativ. Dersom næringen erstatter sine EPS-kasser med plastkasser, vil dette resultere i en kraftig reduksjon i CO2-utslipp. Det er store miljøgevinster knyttet til en overgang fra isoporkasser til plastkasser i sjømatnæringen.

Foruten Melhus-ordfører Gunnar Krogstad var både NLPs styreleder, Benno Graser og Søren Eriksen, eier og konsernsjef i SmartRetur, naturlige innslag på den offisielle åpningen av NLP Driftsstasjon.

Denne uken ble det også offentliggjort at SmartRetur utvider virksomhetsområdet med kjøp av Interlog. Palle-aktøren satser mot å bli en fullverdig 3PL-leverandør.

Nopla inn

Nopla, Norges ledende leverandør av sprøytestøpt plastemballasje til lager/logistikk og distribusjonsmarkedet, etablerer eget kontor i Trondheimsregionen i de nye NLP-lokalene.