Logistikkprofessor Ola Strandhagen ved NTNU er i Shanghai i anledning et State-of-the-art logistikklaboratorium for bachelor- og masterstudenter.
Logistikkprofessor Ola Strandhagen ved NTNU er i Shanghai i anledning et State-of-the-art logistikklaboratorium for bachelor- og masterstudenter.

Kinesisk logistikkgjennombrudd

Et State-of-the-art logistikklaboratorium for bachelor- og masterstudenter er en realitet ved NTNU for første gang.

Publisert

– Her kan bedrifter teste ut løsninger både i Trondheim og Shanghai. Adgang til det kinesiske markedet gir store muligheter for norske leverandører og forskere, forteller Ola Strandhagen, professor i logistikk ved NTNU til Mtlogistikk.

Stor oppmerksomhet

Logistikkprofessoren og doktorgradsstipendiat Giuseppe Fragapane etablerer en norsk Logistikk 4.0-lab for planlegging og styring av produksjon og logistikk, til bruk i undervisning, forskning og innovasjon.

Strandhagen og Fragapane representerer faggruppen Produksjonsledelse på NTNU, og besøker i disse dager Shanghai Second Polytechnic University (SSPU) for å diskutere samarbeidsprosjektet, en felles Logistikk 4.0-lab for planlegging og styring av produksjon og logistikk.

Initiativet har fått stor oppmerksomhet, og hvor en av Kinas eldste og mest kjente aviser, Wenhuibao omtaler avtalen som er inngått mellom NTNU og SSPU.

Åpner i høst

- Vi er i ferd med å bygge opp en lab i Trondheim; Logistikk 4.0. med åpning i høst. Lab´en omfatter RFID, AGV, vision teknologi, virtual, augmented reality, simulering og modelleringsverktøy. Dette til bruk både for undervisning og forskning, og hvor bedrifter kan komme og prøve ut ny teknologi, forteller Strandhagen.

Logistikkprofessoren har hatt lang tids samarbeid med flere universitet i Kina og Shanghai, gjennom professor Kesheng Wang og Shanghai Polytecnic University.

Intelligent logistikk

Gjennom en forskningslab er de i ferd med å bygge en intelligent fabrikk for produksjon og montasje av sykler. Fabrikken er primært for utdanning på bachelor og masternivå. - Vi har gjort avtale om utveksling av studenter og bruk av deres laboratorium til felles prosjekter. Vi har et forskningsprosjekt omkring bedre utnyttelse av AGV i sykehus hvor PhD student Giuseppe Fragapane er med. Her ønsker vi hjelp fra Shanghai i oppbyggingen av vårt laboratorium, sier Strandhagen og understreker følgende:

- Det kanskje mest spennende er at bedrifter som SAP, FANUC (roboter) og China Telecom er partnere i laben og avtalen sammen med flere bedrifter som kan utnytte forskningsresultater også fra oss i kommersiell utnyttelse. Vi kan tilby våre norske bedriftspartnere å teste ut eller få forsket fram anvendelser enten i Shanghai eller i Trondheim. For oss er det internasjonale samarbeidet med Kina om satsing på laboratorieforskning innen logistikk en viktig strategisk hendelse, sier Ola Strandhagen.