Lastebilmannen Roar Melum velger gjerne både sjøveien og jernbanen for godstransporten. På Røroskonferansen i helga ble han valgt som styremedlem i Logistikkforeningen, Trøndelag. Foto: Per Dagfinn Wolden

Roar Melum i ny logistikkrolle

Roar Melum (54) har tatt et nytt steg inn i logistikkens verden som nyvalgt styremedlem i Logistikkforeningen, Trøndelag.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Valget skjedde på årsmøtet under foreningens tradisjonelle Røroskonferanse i helga.

Det må vel sies at logistikkfolket har valgt en person på rett plass med tanke på  Trøndelags-logistikken som står overfor enorme utfordringer for bransjen. Noe som også ble fokusert på Røroskonferansen i helga.

Fraråder båstenkning

Norges Lastebileier-Forbunds (NLF) frontkjemper understreker viktigheten med å se helheten i transportkjeden og et godt samarbeid mellom transportformene. Han advarer mot båstenkning og brenner for ansvarliggjøring av alle ledd i transportkjeden, ikke minst for å oppnå en bedre bransjestatus.

Melum jobber også iherdig for sjøtransportens kår. Han bidrar gjerne til et solid løft for godstransport sjøveien, for så å avlaste veiene årlig med flere ti-tusener laksevogntog.

Han er særdeles opptatt av logistikkens fremtid.

– Skal vi ha en effektiv, bærekraftig og konkurransedyktig logistikk for fremtiden trenger vi rekruttering. Da må vi støtte logistikkstudentene, understreker Melum.

Godsterminalens skjebne

Og når det gjelder godsterminal for Midt-Norge har Melum følgende kommentar:

- Her må vi kvalitetssikre arbeidet med ny Godsterminal på Torgård sør for Trondheim. Det er der transport- og vareeierbransjen ønsker at en gjennomgangsterminal skal ligge. En midlertidig løsning med oppgradering på Heggstadmoen terminal er en lite gjennomtenkt løsning. En terminal er avhengig av infrastrukturen rundt, noe som i dag ikke er tilfredsstillende. Tilbakemeldingen fra vareeierne er at de slutter å bruke tog dersom de blir nødt til å stå i kø for å komme til og fra terminalen, noe som blir et tilbakeslag for strategien med overføring til bane, sier Melum som understreker at utsettelser skaper bare stor usikkerhet.

Mangel på strategi

Melum viser til at all infrastrukturplanlegging starter med arealplanlegging.

- Dette er avgjørende for at vi skal sikre våre investeringer og få den samfunnsøkonomien vi ønsker ut av dette. Dagens arealutvikling styres i for stor grad av eiendomsutviklere, der interessene oftest ligger i salg av eiendom, sier Melum.

Og resultatet blir følgende:

- Det ser vi i form av paddehatter og manglende helhet i arealutnyttelsen. Det blir nærmest en umulig oppgave for samfunnet å tilfredsstille de krav som stilles til bærekraftige og klimavennlige infrastrukturløsninger når alt er spredt, sier Melum og understreker:

- Våre politikere må ta styring og vedta arealplaner som gir kraftsamling og forutsigbarhet for fremtidige etableringer. Deretter vil det være en enkel sak å bygge infrastruktur, nærmest en hyllevare. Tenk bare hvilke muligheter dette vil ha for kollektivtransporten, sier Melum som også viser til at det er fremmet et forslag om en nærings-/godskorridor fra Torgård, øst for Vassfjellet.

- Dette, mener Melum, vil sikre behovet for næringsareal i uoverskuelig fremtid for Trondheimsregionen. Området Torgård/Sandmoen er allerede utbygd og hvor skal vi henvise morgendagens etablerere? Blir det en ny paddehatt som igjen krever egen infrastruktur? Da må det være bedre å kraftsamle innenfor en korridor slik at vi får full effekt av en ny Godsterminal.

Fenes gjenvalgt

Trøndernes logistikkgeneral, Lars Inge Fenes, takket ja til å fortsette som leder i Logistikkforeningen, Trøndelags styre.

Det nye styret har følgende sammensetning:

Lars Inge Fenes (leder), Gunnar P. Lian, Frank A. Skogvang, Bjørn Bakken, Bente Solberg, Astrid Bjørgen og Roar Melum som erstatter Trygve Bragstad.

Powered by Labrador CMS