Tre fornøyde karer under overleveringen av Norges første Volvo FH LNG lastebil til Litra Gass AS, fra venstre administrerende direktør i Litra Gass AS, Steinar Karlsen, markeds- og kvalitetsdirektør Morten Tønjumshagen og til høyre produktsjef i Volvo Norge Jo Øystein Nyhus.
Tre fornøyde karer under overleveringen av Norges første Volvo FH LNG lastebil til Litra Gass AS, fra venstre administrerende direktør i Litra Gass AS, Steinar Karlsen, markeds- og kvalitetsdirektør Morten Tønjumshagen og til høyre produktsjef i Volvo Norge Jo Øystein Nyhus.

Norges første

Norges første Volvo LNG – lastebil tas i bruk av Litra Gass.

Publisert

Selskapets adm. direktør, Steinar Karsen, har vært en pioner i arbeidet med å få gass som drivstoff i tunge lastebiler. Derfor var det bare naturlig at nettopp Litra Gass fikk den aller første Volvo LNG lastebilen som kom til landet.

Bilen skal danne grunnlaget for å spesifisere en handel på ytterligere 10 Volvo LNG-biler til Litra innen kort tid. Målet er 100 biler innen 2022.

Volvos løsning er helt unik for serieproduserte, tunge lastebiler.

- Dette har jeg virkelig tro på. Jeg har fulgt utviklingen av drivstoffsystemet og enhetsinjektoren over tid. Utviklingsarbeidet Volvo har gjort med denne motoren er formidabelt og gassmotoren har nå samme energieffektivitet som tilsvarende dieselmotor, samtidig tilfredsstiller motoren de strengeste krav til utslipp. At Volvo introduserer denne bilen i markedet nå, er prikken over i-en, sier Litra Gass-sjefen.

Volvo FH 460 6x2 trekkvogn med en gasstank på 205 kg trenger en akselavstand på 3,70 meter.

Forpliktet

- Som Norges største transportør av gass er vi jo nesten forpliktet til selv å kjøre på gass, understreker Steinar Karsen.

Han påpeker viktigheten av at Enova støtter både kjøp av de nye lastebilene, infrastruktur og nye produksjonsanlegg for biogass. Enova dekker inntil 50% av merkostnaden for chassiset.

Karlsen sier at overgang til økt bruk av biogass i samfunnet er en fantastisk utvikling ettersom gassen utvikles av råvarer som ellers ville ligget og råtnet opp og påført atmosfæren CO2-utslipp.

CO2-avtrykk

- Etter flere år med innsats for å introdusere den nye teknologien, er det fint å se det materialisere seg, sier produktsjef i Volvo Norge Jo Øystein Nyhus som viser til at løsningen ved bruk av biodrivstoff kan redusere CO2 avtrykket med inntil 100%.

Dette krever etablering av en helt ny infrastruktur for fylling av flytende gass.

Etter at bilen er benyttet i promotering overfor kunder og myndigheter, skal den i trafikk for en annen pådriver for bruk av biogass i transportsektoren, Air Liquid Skagerak AS. Der skal bilen transportere biogass til kunder i Norge.