ET LØFT: Linde N20 SA og N20C SA hever effektiviteten til Lindes plukktrucker og gjør samtidig arbeidsforholdene bedre.
ET LØFT: Linde N20 SA og N20C SA hever effektiviteten til Lindes plukktrucker og gjør samtidig arbeidsforholdene bedre.

TEST AV LINDE N20 SA OG N20C SA:

Valgfrihet

Linde N20 og N20C SA gir brukeren mange valgmuligheter i plukkingen. Truckene har særskilte karakteristikker, nå kombinert med et halvautomatisk system. Og smart bruk gir betydelig høyere effektivitet, viser vår test.

Publisert
I AKSJON: Det er behagelig at trucken følger stødig ved siden av plukkeren, fremfor at man må kjøre trucken manuelt mellom hver lokasjon.
I AKSJON: Det er behagelig at trucken følger stødig ved siden av plukkeren, fremfor at man må kjøre trucken manuelt mellom hver lokasjon.
PROS AND CONS: Her står Mark på Linde N20, der føreren er plassert foran batteriet og styrehjulet. På N20C i bakgrunnen står man mer tradisjonelt plassert.
PROS AND CONS: Her står Mark på Linde N20, der føreren er plassert foran batteriet og styrehjulet. På N20C i bakgrunnen står man mer tradisjonelt plassert.

I årevis har Linde hatt en unik plukktruck: Linde N20. Føreren står foran batterirommet, og drivhjulet er også plassert bak førerplassen. Fordelen med denne konstruksjonen er at du har bedre sikt i kryss og trucken har en mindre svingradius.

I tillegg til N20 har Linde nylig utvidet sin plukktruckserie med N20C, som har et mer tradisjonelt design der føreren står bak batteriet og styrehjulet. To fordeler med dette er økt sikkerhet for føreren, og at gangavstanden til gaflene der plukket skjer er noe kortere.

Enten du foretrekker N20 eller N20C, er nå begge modeller tilgjengelig med et halvautomatisk system (SA), som gjør plukkingen enklere og mer effektiv. På tide å teste det ut i praksis.

Lindes SA-system bruker en enhet som gjør det mulig å fjernstyre trucken. Her er ulike innstillinger. Vi velger «Follow» fordi vi har brukt tilsvarende løsning på andre plukktrucker, og det frigjør begge hendene til selve plukkingen. Fjernstyringsenheten festes på kroppen, for eksempel i beltet. Enheten kommuniserer med trucken visa ultrabredbånd-teknologi (UWB). Tre antenner på trucken måler posisjonen til enheten og sikrer at trucken følger plukkeren når hen går. Stopper plukkeren, så stanser trucken på en forhåndsvalgt posisjon. Det er mulig å velge tre ulike posisjoner langs gaflene, enten foran, midt på eller bak.

Linde N20 og N20C SA

Fordeler:
Høyere plukkeffektivitet
Mindre slitsomt
Enkel i bruk

Mulige forbedringer:
«Curve controll»-instillingene
Justering til plukkerens ganghastighet

Å koble opp enheten med trucken er ganske enkelt. Du går på trucken og trykker på hovedknappen, og trucken signaliserer vellykket sammenkobling med et grønt lys i lysmasten. Så går du av trucken og trykker på knappen en gang til. Systemet piper da tre ganger, og et blått lys viser at følgesystemet nå er aktivt.

Se video av testen.

I vår test samler vi 12 ordre fra 12 ulike lokasjoner, i tre ulike løyper med ulik lengde mellom lokasjonene. Vi kjører flere runder for å finne et balansert gjennomsnitt for hvor effektivt vi klarer rundene. Med både N20 og N20C kjører vi rundene helt manuelt – altså slik at vi må gå på trucken og kjøre selv mellom hver lokasjon, og vi kjører med SA-systemet aktivt og bruker det så mye som mulig. Som regel betyr dette at vi ikke går tilbake til førerplassen når avstanden mellom lokasjonen er åtte meter eller mindre, men da heller bruker Follow-funksjonen. I testen valgte vi den midterste stopp-posisjonen, fordi den gjør det mulig å plassere esker over hele arealet til begge pallene på gaflene.

Umiddelbar gevinst

Konklusjonen med begge Linde-truckene er helt på linje med tidligere tester av tilsvarende systemer. Selv i en løype der bare noen få av lokasjonene er så nærmer hverandre at Follow-systemet er hensiktsmessig å bruke, virker det som om SA-systemet øker plukkhastigheten. Den øker med 14,6 prosent med Linde N20 sammenlignet med å gå tilbake på førerplassen hver gang. På den andre banen med litt lengre avstand øker effektiviteten med 15,5 prosent og i den tredje løypen er økningen hele 26,8 prosent. For N20C virker fordelene med det halvautomatiske systemet noe mindre, med effektivitetsgevinst på 10,9, 15,9 og 17,5 prosent henholdsvis.

Vi tilskriver ulikheten i gevinst mellom de to truckene med to årsaker. At innstillingene på N20C gjør det mulig å kjøre fortere i svinger, samt litt kortere avstand for å stige inn på førerplassen. Begge deler gjør N20C litt mer effektiv ved manuell kjøring.

OVERSIKTELIG: Fargedisplayet gir rask informasjon om alle relevante data.
OVERSIKTELIG: Fargedisplayet gir rask informasjon om alle relevante data.

På grunn av at den litt lengre avstanden mellom førerplass og plukking, virker N20 litt mer responsiv ved bruk av SA-systemet. Trucken følger plukkeren litt jevnere og man kan gå litt raskere.

PRAKTISKE: Begge truckene har godt med oppbevaringsplass og er intuitive å kjøre.
PRAKTISKE: Begge truckene har godt med oppbevaringsplass og er intuitive å kjøre.
BEDRE: Linde har heldigvis oppgradert til et mer praktisk ratt med alle gaffelfunksjoner innen rekkevidde.
BEDRE: Linde har heldigvis oppgradert til et mer praktisk ratt med alle gaffelfunksjoner innen rekkevidde.
ENERGIKREVENDE: Selv om innsteget i og for seg er lavt, er det mer slitsomt i lengden å gå av å på trucken enn korte gåturer med trucken ved siden av seg.
ENERGIKREVENDE: Selv om innsteget i og for seg er lavt, er det mer slitsomt i lengden å gå av å på trucken enn korte gåturer med trucken ved siden av seg.

Lavere energibruk

Andre fordeler med SA-systemet er at det sparer energi, både for trucken og for plukkeren. Det høres selvmotsigende ut, fordi du faktisk går flere meter. Fordelen ligger i at du går opp og ned på trucken sjeldnere, samt at man unngår de vridninger og rykninger som truckkjøring ubønnhørlig fører med seg. Vi opplever at det sparer både armer, bein og rygg for slitasje. På slutten av dagen er du rett og slett mindre sliten ved bruk av SA-systemet enn uten.

Bruk av SA-systemet fører også til lavere batteriforbruk. Trucken trenger mindre energi for å nå ganghastighet på 5 km/t enn kjørehastighet på 12 km/t. Målingene våre viser at energibesparelsen er på rundt 10 prosent.

KONTROLL: Lysmasten forteller enkelt og effektivt om SA-systemets status.
KONTROLL: Lysmasten forteller enkelt og effektivt om SA-systemets status.

Alt vel så langt. Men hvordan tåler Linde-truckene sammenligning med andre automatiserte plukktrucker vi har testet? Totalt er plukkeffektiviteten rundt 10 prosent lavere, både ved manuell kjøring og ved bruk av SA-funksjonen. Dette har i hovedsak sammenheng med Curve Control-innstillingen på begge Linde-truckene, som ganske enkelt begrenser hastigheten for mye i svinger. I tillegg kunne gangfarten i SA—modus vært noe høyere slik at trucken kom akkurat tidsnok til at plukkeren uten å vente kan sette fra seg godset på pallen.

Konklusjon

Med den halvautomatiske løsningen til N20 og N20C, gjør Linde ordreplukk både enklere og mer effektivt. Systemet er enkelt i bruk og lar plukkeren ha begge hendene i bruk. Her er det ikke noe behov for en hanske eller annet utstyr som festes på hånden. Denne testerens personlige preferanse er Linde N20C, og det er ikke bare på grunn av at testen viser bedre effektivitet. Å gå av og på trucken er litt lettere og førerplassen er litt romsligere, samt at kjøreopplevelsen er litt mykere takket være litt større akselavstand. Linde N20 har også sine unike fordeler, selvsagt, men for de som foretrekker en mer vanlig plukktruck, finner du det nå også hos Linde.

Powered by Labrador CMS