BYTTER PLASS: Å få tungtransporten inn i kollektivfeltet er noe både Norges Lastebileier-Forbund og NHO Logistikk og Transport har arbeidet for lenge. Det anses derfor som en stor seier for medlemmene. Foto: NLF

Lastebilaktører jubler for tungtrafikkfelt

PRIORITERES: Transportnæringen er positive til at lastebilene prioriteres og får bruke kollektivfeltet på flere strekninger i Oslo-området.

Publisert

– Vi i transportbransjen er ikke akkurat bortskjemte med slike gode tiltak, så dette er svært positivt, sier adm. direktør Maarten Beck i Toten Transport med tradisjoner tilbake til 16. mai 1975.

VINN-VINN: – Det at vi rundt Oslo nå kan bytte plass med elbilene er etter min mening fornuftig i et bærekraftsperspektiv, sier adm. direktør Maarten Beck i Toten Transport. Foto: Privat

400 biler

Selskapet har i dag totalt 400 biler og kjører ruter i hele Norge. Sjåførene merker hver dag på kroppen hvilke utfordringer køer og forsinkelser gjør med arbeidsdagen. Oslo er definitivt en av flaskehalsene i deres ruter, og nå er de veldig fornøyde med at de får tilgang til kollektivfeltet.

– Vi ser veldig positivt på at vi nå får benytte kollektivfeltet i en periode der utfordringene med kø inn og ut av Oslo blir ytterligere utfordrende, sier Beck.

Beslutningen om å åpne kollektivfeltet for tungtransport på utvalgte strekninger ble tatt onsdag 19. juni. Begrunnelsen for tiltaket kom i forbindelse med stengingen av Ring 1 i Oslo. Elbilene måtte fra 6. mai ut av kollektivfeltet, hvilket økte trykket i de vanlige kjørefeltene ytterligere og det er blitt betydelig mer kø. Nå skal altså lastebilene inn i kollektivfeltet og avlaste trafikken. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er positive til denne beslutningen.

- JOBBET FOR: Adm. direktør Knut Gravråk i Norges Lastebileier-Forbund sier kampen for å få lastebilene inn i kollektivfeltet har pågåtyt lenge.

- Jobbet for lenge

– Dette er noe vi har arbeidet for lenge, og det er en stor seier for våre medlemsbedrifter som i dag står i lange køer når de skal til, fra eller forbi Oslo. Vi mener varetransport er samfunnskritisk infrastruktur som hører hjemme i kollektivfeltet, sier adm. direktør Knut Gravråk i Norges Lastebileier-Forbund.

Han understreker at samfunnet er helt avhengig av lastebilen for å gå rundt.

– Når lastebilene nå får tilgang til kollektivfeltet, er det en vinn-vinn-situasjon der trafikkflyten blir bedre for alle, samtidig som varene kommer mer effektivt fram, sier Gravråk.

MANGE TILBAKEMELDINGER: Adm. direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport sier organisasjonen mottar mange frustrerte tilbakemeldinger på grunn av de trafikale problemene inn mot Oslo.

Også NHO Logistikk og Transport har arbeidet med saken over lang tid og er nå svært fornøyd med avgjørelsen.

– Vi mottar stadig henvendelser fra frustrerte medlemsbedrifter som opplever store utfordringer med trafikkbildet inn mot Oslo. Det er allment kjent at kø koster samfunnet gjennom både utslipp, ulykker, støy og veislitasje. Yrkessjåførene har i tillegg et tidsskjema de skal forholde seg til: Forsinkelser fører til at man ikke rekker neste etappe, som en båtavgang eller vareleveranse innen et gitt tidsrom, sier adm. direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport.

Alt henger sammen

Tilbake til Toten Transport og andre transportselskap som får en gevinst av beslutningen. Man kan si at lastebilene og tungtransporten er godsets kollektive transportør. Transportselskapene arbeider hver dag med å sette opp de beste rutene som gjør at de kan ta med seg mest mulig last per tur, ikke bare for økonomien, men også for å drive næringen på en mest mulig bærekraftig måte.

– Det at vi rundt Oslo nå kan bytte plass med elbilene er etter min mening fornuftig i et bærekraftsperspektiv. Det er en vinn-vinn-situasjon der vi slipper å stå og stange i kø, samtidig som vi frigjør plass for andre bilister, sier Beck.

Masse gods skal også ut av landet, og med ferger fra Oslo. For Toten Transports del kjører selskapet for eksempel bildeler fra Raufoss som fraktes til Oslo og Hjortneskaia eller Vippetangen, for å rekke en ferge.

– Mister vi Kielfergen, så kommer det ikke en ny båt etter et par timer. Det er alltid en kamp mot klokka, og når vi må gjennom Oslo daglig, betyr god fremkommelighet alt for oss, forteller Beck.

PS: Først blir kollektivfeltene fra Hvam-Tangerud og Taraldrud-Klemetsrud åpnet for tungtransporten, men prosessen med å vurdere en lignende løsning på E18 vestgående er allerede i gang. Ifølge Statens vegvesen vil omskilting og merking av veibane starte natt til onsdag 26. juni, og varer 2-3 netter forutsatt godt vær.

Powered by Labrador CMS