Havnedirektør i Larvik Jon Fredrik Jonas forteller om et spesielt år.
Havnedirektør i Larvik Jon Fredrik Jonas forteller om et spesielt år.

Fergegods sikret vekst i Larvik Havn

Total mengde gods som gikk gjennom Larvik Havn økte i 2020, til tross for nedgang i containertrafikken.

Publisert

- Vi har lagt bak oss et spesielt år, med et marked preget av endringer og usikkerhet i forbindelse med Covid-19 pandemien. Gods- og varestrømmer har endret seg raskt, og viktigheten av å drive en effektiv og velfungerende havn, har blitt stadig mer fremtredende, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas i Larvik.

- Det er derfor svært positivt at vi har hatt en økning i de totale godsmengdene over Larvik havn, og at økningen er å finne innenfor flere ulike produktgrupper. Samlede lastemengder over Larvik Havn utgjorde to millioner tonn i 2020, noe som er seks prosent høyere enn i 2019.

Veksten henger blant annet sammen med gods på ferge, som økte med over 20 prosent fra 2019. Også andre varetyper over Larvik Havn kunne vise til solid oppgang, som for eksempel korn som hadde en økning på hele 40 prosent.

Containertrafikken endte på nær 79.000 TEUs, som var en nedgang på 5 prosent.

Salgsinntektene på i alt 65 millioner kroner falt med 1 prosent mot 2019. Totale driftsinntekter passerte 66 millioner kroner, sammenlignet med 72 millioner i 2019, da Larvik Havn hadde en større regnskapsmessig gevinst ved eiendomssalg.

Powered by Labrador CMS