Mange veier i i Norge får nye nummer.

3500 veier får nye nummer

I sommer og høst får rundt 3500 fylkes- og riksveier i Norge nye veinummer.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Over 900 av disse går gjennom Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.  Endringen er et resultat av regionreformen, og skal sikre at alle veger kan identifiseres når fylkesgrensene blir flyttet etter nyttår. Oppdateringen av offentlige system var i all hovedsak ferdig 1. august, og de nye numrene blir nå gradvis tatt i bruk.

Alt skal identifiseres

Torgeir Bøyum jobber ved regionveikontoret på Leikanger, og har ansvar for det digitale veinettet i Nasjonal VegDataBank (NVDB) i Sogn og Fjordane.

— Alle punkter på det offentlige veinettet i Norge skal kunne identifiseres ved hjelp av en veireferanse, sier han.

Systemet er basert på at veier har en kategori (Europavei, fylkesvei, osv.) og et nummer. Deretter kan de deles opp ved hjelp av parseller og metreringsnummer.

— Slik systemet fungerer i dag, må man i tillegg vite i hvilket fylke en fylkesvei ligger for å identifisere den – fylkesnummeret er en del av veireferansen. Derfor kan samme veinummer finnes i flere fylker, og veien kan skifte nummer når man krysser fylkesgrensen. Med de nye fylkesgrensene kunne man derfor fått to veier med samme nummer innenfor ett fylke.

Unike veinummer

Det nye systemet er uavhengig av fylkesgrense og veitype. Alle Europa-, riks og fylkesveier får unike nummer. Veinummer 1-999 gjelder for riksvei og de viktigste fylkesveiene. Resten av fylkesveiene får firesifret nummer.

Dei fleste riksveiene får beholde numrene sine, noe som også gjelder for en del av de viktigste fylkesveiene. I noen tilfeller er det gjort endringer i hvilke parseller som hører til same veinummer: Det betyr at et veinummer nå kan gjelde for en lengre strekning enn tidligere, eller at en strekning som tidligere hadde et nummer nå kan være delt i flere.

Powered by Labrador CMS