Det finske, statlige togselskapet VR Cargo skal stå for transporten. (Foto: VR Group)
Det finske, statlige togselskapet VR Cargo skal stå for transporten. (Foto: VR Group)

Russerne stopper laksetoget

– I påvente av klarsignal fra russiske myndigheter må vi utsette oppstart av det første toget med fersk laks fra Narvik til Kina, forteller Narviks havnedirektør Rune Arnøy til Transport Inside.

Publisert

Den forespeilte oppstarten på nyåret er utsatt til nærmere sommeren, i påvente av tillatelse fra russiske myndigheter.

Narvik Havn har inngått et samarbeid med både Kouvola og Xi’an, og togturen mellom disse stedene tar rundt ti dager. En løsning fra BluWrap skal sørge for at fisken holder seg fersk hele veien.

Ved hjelp av ny lagringsteknologi er det nå mulig å transportere fersk laks fra Narvik til Kina på skinner.

VR Cargo tar transporten

Ifølge Arnøy skal det finske, statlige togselskapet VR Cargo stå for transporten.

Fisken transporteres med tog fra Norge til Kina ved å bruke eksisterende transportløsninger fra Narvik via Boden, Haparanda/Torneå og til Kouvola, en togtur på rundt ti dager.

Adm. direktør Ola H. Strand i Bluewrap har en sentral rolle i Kina-transporten, og har utarbeidet en løsning som sørger for at fisken holder seg fersk hele veien.

Det blir nok sommer før laksetoget mellom Narvik og Kina kan realiseres.
Det blir nok sommer før laksetoget mellom Narvik og Kina kan realiseres.

Ikke noe gjennombrudd 

Det vi nå trodde var et gjennombrudd for laks på skinner fra Narvik til Kina, må nok vente til tidligst sommeren.

Russland har endret på reglene for transitt av fisk og andre matvarer på bil og tog. Nå tillater de at containere med fisk kan komme inn gjennom Finland og passere ut igjen i Kasakhstan. Men klarsignalet lar altså vente på seg.