Bulk Infrastructure AS overtar hovedlager og -kontor til Rema Distribusjon AS på Forus Vest i Stavanger 1. februar.
Bulk Infrastructure AS overtar hovedlager og -kontor til Rema Distribusjon AS på Forus Vest i Stavanger 1. februar.

Overtar Rema-lageret

Bulk Infrastructure AS overtar hovedlager og -kontor etter Rema Distribusjon AS på Forus Vest i Stavanger 1. februar.

Publisert

- Vi ser et stort potensial på flere områder med dette kjøpet, sier CEO Jon Gravråk i Bulk Infrastructure som understreker at eiendommen i fortsettelsen også er et meget attraktivt logistikkbygg.

- Vi har med strategiske lokasjoner lykkes godt med å utvikle gode logistikkløsninger for våre industrikunder i både Oslo- og Trondheimsområdet. Stavanger er en naturlig fortsettelse av dette, sier Gravråk.

Det 11.700 kvadratmeter store bygget huser fryse-, kjøle- og tørrlager. Eiendommen har en sentral beliggenhet på Forus Vest, et moderne og attraktivt næringsområde bestående av kombinasjonseiendommer og nyere kontorbygninger. Selskapet ser store muligheter for bygget på tvers av alle sine virksomhetsområder.

– Som et utgangspunkt tenker vi på Stavanger og Koppholen som en sentral lokasjon for vår Intercity høykapasitets fiberring mellom Oslo-Kristiansand-Stavanger-Bergen-Oslo, sier CEO Jon Gravråk.

Bulks fiberstrategi

– Bygget er attraktivt som et termineringspunkt i denne nasjonale fiberinfrastrukturen vi har bygget opp de siste årene. I kombinasjon med vår transatlantiske fiberkabel (Havfrue) som ferdigstilles i 2019 vil vi kunne tilby kritisk datakonnektivitet for oljebransjen fra Stavanger til andre store norske byer og via Kristiansand til både Esbjerg (Danmark), Storbritannia og NordAmerika. Dette gir også grunnlag for nye internasjonale fiberføringer med utgangspunkt i Stavanger fremover.

Bulk Infrastructure AS er en av landets ledende selskaper innen datasenter, global fiberutbygging og industrieiendom. Selskapet har siden starten i 2006 bygget og utviklet mer enn 400.000 kvadratmeter industribygg. Bulk operer og oppfører flere datasentre i Norden inkludert Oslo (OS-IX), Kristiansand/Vennesla (N01 Campus) og Esbjerg (Danmark fiberlandinger).

– I tillegg til fiberterminering ser vi et raskt voksende behov for datasentertjenester knyttet opp mot olje og gassnæringen i Nordsjøen. Da er vår lokalisering i Stavanger på toppen av egen fiberinfrastruktur og med eksisterende datasentre i andre strategiske byer ideell, fortsetter han.

Logistikksenteret på Ganddal

REMA 1000 har flyttet inn i et 26.000 kvadratmeter stort logistikksenter ved Ganddal Godsterminal.
REMA 1000 har flyttet inn i et 26.000 kvadratmeter stort logistikksenter ved Ganddal Godsterminal.

 

REMA 1000 flyttet inn i nytt logistikksenter på Vagle i Sandnes i fjor høst.

Lageret på 26.000 kvadratmeter er etablert i det nye næringsområdet ved Ganddal Godsterminal hvor også Posten/Bring holder til med nytt logistikksenter.

Med nærheten til jernbanen det mulig å flytte 70 prosent av inntransporten fra vei til bane.

Distribunalen forsyner REMA 1000s butikker på Sør-Vestlandet, og hvor det kjøres ut 980 paller daglig.

Bygget er opptil 100 prosent selvforsynt med solkraft ved hjelp av et unikt miljøkonsept. Konseptet og ambisjonen om å flytte grenser for smarte energiløsninger har allerede utløst internasjonal interesse fra blant annet Verdensbanken. Det er første gang en slik løsning benyttes i et lagerbygg i Norge og globalt, og prosjektet har fått støtte fra Enova.

Utnyttelsen av fornybar energi skjer via 6337 kvadratmeter solceller på taket.