Økt e-handel og fallende brevvolumer preger ikke uventet Postens resultat.
Økt e-handel og fallende brevvolumer preger ikke uventet Postens resultat.

E-handel løfter Posten

Posten vokser 1,3 prosent og fremgangen er i hovedsak drevet av veksten i logistikkvirksomheten.

Publisert

Posten-konsernet legger bak seg et år hvor de foreløpige tallene viser at omsetning for 2019 lander på 24.212 millioner kroner, som er en økning på 1,3 prosent sammenlignet med året før. Justert driftsresultat for 2019 er 808 millioner kroner, som er 278 millioner bedre enn 2018.

Hovedtrekk året 2019 (2018) for Posten:

  • Driftsinntekter: MNOK 24 212 (23 894)
  • Justert driftsresultat: MNOK 808 (531)
  • Driftsresultat (EBIT): MNOK 162 (415)
  • Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: MNOK 2 151 (598)
  • Avkastning på investert kapital (ROIC): 7,4 (7,3) prosent
  • Egenkapitalavkastning (ROE): 0,2 (3,9) prosent

Hovedtrekk 4. kvartal 2019 (4. kvartal 2018)

  • Driftsinntekter: MNOK 6 490 (6 407)
  • Justert driftsresultat: MNOK 279 (246)
  • Driftsresultat (EBIT): MNOK 177 (88)
  • Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: MNOK 870 (491) 

E-handel vokser

Fremgangen er i hovedsak drevet av veksten i logistikkvirksomheten. Posten begynner nå å se positive effekter av den langsiktige satsingen som er gjort for å møte veksten i e-handelsmarkedet opplyser Posten i en pressemelding.

Logistikk2020:
Grønn, effektiv og lønnsom

Har du husket å melde deg på til årets mest spennende logistikk-konferanse?

Når: 15. april
Hvor: Clarion Hotel The Hub, Oslo
Blant foredragsholderne:
Torbjørn Johannson, Asko
Silvija Seres, teknolog og matematiker
Marit Vårdal, Maersk
Karoline Bjørklund, NHO Logistikk og Transport
Erik Røhne, CargoNet
Lars Erik Marcussen, HeidelbergCement Group.

Program, foredragsholdere og debatt oppdateres fortløpende på www.logistikk2020.no

- Vi er fornøyd med utviklingen i 2019. Veksten, spesielt innen e-handelsmarkedet, kommer som følge av at vi utvikler tjenester og digitale løsninger som møter kundenes behov. Vi har god fart på innovasjonsarbeidet og er i gang med å forme fremtidens utleveringsnett. I fjor utvidet vi vårt utleveringsnettverk i Norge, Sverige og Danmark med nærmere tusen nye utleveringssteder, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten.

Logistikksegmentet forbedret justert driftsresultat betydelig sammenlignet med 2018, mens det ble redusert i postsegmentet. Gjennomføring av betydelige kostnadstilpasninger i driften kompenserte i stor grad for nedgangen i adressert brevvolum. I 2019 falt det adresserte brevvolumet med 9,9 prosent og det er forventet en fortsatt nedgang. 

Annenhver dag fra juli

Posten finner stadig nye distribusjonsmåter for pakker. Her er konsernsjef Tone Wille foran den aller første Pakkeboks på en av Ruters holdeplasser i Oslo.
Posten finner stadig nye distribusjonsmåter for pakker. Her er konsernsjef Tone Wille foran den aller første Pakkeboks på en av Ruters holdeplasser i Oslo.

For videre å tilpasse posttilbudet til lavere etterspørsel vil utlevering av brevpost skje annenhver dag fra juli 2020 slik ny postlov åpner for. Pakker vil fortsatt utleveres alle hverdager i store deler av landet.

Driftsresultatet (EBIT) for 2019 endte på 162 mill. kr, en reduksjon på 253 mill. kr fra 2018. Driftsresultatet ble negativt påvirket med 651 mill. kr, hovedsakelig som følge av omstillingskostnader på om lag 430 mill. kr til nødvendig restrukturering av postvirksomheten.

- 2020 er starten på det tiåret Norge skal redusere utslipp med 50 prosent og Posten skal fortsette sitt ambisiøse arbeid for å møte  klimautfordringene. Konsernets mål er å benytte kun fornybare energikilder på kjøretøy og i bygg innen 2025. Vi tester og tar i bruk nye kjøretøy, etablerer utslippsfri post- og varedistribusjon, og fortsetter å utvikle nye forretningsmodeller som gjør hverdagen enklere for folk flest, sier Wille.

464 færre årsverk

Bemanningen i konsernet var på 13 995 årsverk ved utgangen av 2019, en reduksjon på 464 årsverk sammenlignet med 2018. Utviklingen innen sykefravær og skadefrekvens var positiv. Sykefraværet gikk ned til 5,9 prosent, fra 6 prosent året før. Skadefrekvensen ble redusert til 7,8, fra 8,7 året før.