Kristiansund Base er blant de seks som har fått tilskudd for effektive og miljøvennlige havner.
Kristiansund Base er blant de seks som har fått tilskudd for effektive og miljøvennlige havner.

Seks havneprosjekter får støtte

Kystverket gir 60 millioner kroner i tilskudd til effektive og miljøvennlige havner. Seks prosjekter har fått tilsagn om støtte.

Publisert

Kystverket har gjennomført årets tildeling av tilskudd til effektive og miljøvennlige havner. Dette etter at retningslinjene for tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner revidert i februar. Tildelingen i juli er med andre ord den første med oppdaterte retningslinjer. En av de største endringene fra tidligere er at prosjektene som får tildelt støtte, har lengre tid på seg til ferdigstillelse. I tillegg er det en endring i måten prosjektene blir rangert mot hverandre, opplyser Kystverket.

- Vi var selvfølgelig spente på hvordan endringene i retningslinjene ville slå ut på rangeringslisten. Vi fikk mange flere søknader enn tidligere, og mange gode søknader. Med nye tidsfrister for ferdigstillelse av prosjektene, er det også en større fleksibilitet på det enkelte års budsjett. Det betyr at det kan bli gitt tilsagn til noen flere over sommeren, når vi har fått oppdatert våre prognoser, sier seniorrådgiver Øyvind Sandbakk i Kystverket

Følgende prosjekter har fått tilsagn om tilskudd:

  • Oslo Havn, i samarbeid med åtte andre havner – 18 millioner kroner. Dette prosjektet omtalte vi her i juni.
  • Ålesundregionens havnevesen – 4,5 millioner kroner.
  • Fjord Base i Florø – 12,5 millioner kroner.
  • ASCO Sandnessjøen – 17,5 millioner kroner.
  • Kristiansund Base – 3,1 millioner kroner.
  • Seafront Logistics – 3,7 millioner kroner.

Prosjektene omhandler i stor grad ulike former for digitalisering og installasjon av smart gates.

- Det er gledelig at det kom inn så mange gode søknader som det gjorde. Det betyr igjen at det har vært en tøff konkurranse om å nå opp, men vi er trygge på at de prosjektene som får tilskudd, vil gi gode og varige effekter i hele logistikkjeden, sier avdelingsleder Thor Vartdal i Kystverket.

Powered by Labrador CMS