Fire havner på Nordmøre, Trøndelag og Helgeland forent i Kysthavnalliansen, da havnedirektørene i dag signerte under Nor-Fishing. Fra venstre: Kurt J. Johansson (Helgeland Havn IKS), Arnt Helge Honstad (Kristiansund og Nordmøre Havn IKS), Knut Thomas Kusslid (Trondheim Havn IKS) og Paul Ingvar Dekkerhus (Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS).

Trøndersk innovasjon på topp

Kysthavnalliansen vokser og styrkes som redskap for sjøtransport og kystsamfunn i Midt-Norge.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På Nor-Fishing i Trondheim onsdag satte fire havnedirektører signaturen på den nye stiftelsen Kysthavnalliansen. Med 34 kommuner i ryggen blir alliansen en enda mer kraftfull og viktig støttespiller for vekst og verdiskaping i de viktigste kystnæringene i Midt-Norge.

Kysthavnalliansen har fram til nå bestått av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS. Nå står alliansen enda sterkere med totalt 34 midtnorske kystkommuner fra Nordmøre til Helgeland bak alliansen.

Sjømat på kjøl

At signeringen skjer under fiskerimessa Nor-Fishing er ingen tilfeldighet. Kysthavnalliansen har gjennom de siste årene jobbet tett med næringsliv og myndigheter for å utvikle helhetlige logistikk- og infrastrukturløsninger i Midt-Norge. Hovedmålet er mer effektive, bærekraftige og miljøriktige transportløsninger som utløser vekstambisjonene i midtnorsk sjømatnæring og øvrig næringsliv.

– Gjennom alliansens initiativ «Tenketank Midt-Norge Sjø» går oppdrettere, transportører, havner og myndigheter sammen for å se hvordan sjøtransport kan avverge framtidig trafikkaos når sjømateksporten flerdobles. De første testturene skjer akkurat nå. Flere rederier har også søkt Kystverket om tilskudd til å starte opp nye, faste ruter for eksport av fersk fisk fra Midt-Norge til Europa, sier havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

Infrastruktur på plass

Fram til nå har Kysthavnalliansen jobbet målrettet for å tilrettelegge kysthavnene på Hitra og i Rørvik for sjømateksport. Riksrevisjonen har slått fast at Stortingets nasjonale mål om godsoverføring fra vei til sjø og bane ikke er oppnådd. Frakt av laks til Europa sjøveien vil redusere klimautslipp, øke trafikksikkerheten på veiene og bidra vesentlig til at målene i Nasjonal transportplan om godsoverføring kan nås.

– Viktig infrastruktur er på plass. Men Kysthavnalliansens viktigste jobb starter egentlig nå  ved å få sjømat og returgods over på sjøen i praksis, og etablere gode dør til dør-løsninger fra Nordmøre i sør til Helgeland i nord. Vår visjon er at det i Midt-Norge skal være mer naturlig å velge sjøtransport enn langtransport på veg, sier Kurt J. Johansson, havnedirektør i Helgeland Havn IKS og leder i den utvidete Kysthavnalliansen.

Foreslår transportkonsesjoner

Kysthavnalliansen mener de store eksportvolumene av fersk oppdrettsfisk er nøkkelen for videre utvikling av sjøtransporten. Under Arendalsuka lanserte alliansen utviklingskonsesjoner knyttet til bærekraftig og miljøvennlig eksport av norsk laks. Både statssekretær Roy Angelvik (Frp) i Fiskeridepartementet og stortingspolitiker Lars Haltbrekken (SV) vurderte forslaget som interessant.

– Vi ønsker å legge til rette for effektive og helhetlige transportløsninger som kan bidra til økt sjøtransport og godoverføring fra vei. Økt sjøtransport av laks skaper et potensial for økt returtransport av gods direkte fra Europa til Midt-Norge som i dag går som tungtransport på veiene. De fire havnene i Kysthavnalliansen står samlet for å løse dagens utfordringer med et klart mål om å styrke sjøen som transportvei, sier havnedirektør Knut Thomas Kusslid i Trondheim Havn.

Powered by Labrador CMS