ØKNING I HAUGESUND: Karmsund Havn er blant havnene som hadde en solid vekst i 2022, både med tanke på containere og total tonnasje.

Kysten rundt 2022

Vi har vært Havne-Norge rundt for å få en oversikt over utviklingen i de viktigste havnene rundt kysten.

Publisert

TEU

TEU står for Twenty Foot Equivalent Unit, og er en måleenhet for containere. Én TEU tilsvarer en standard 20 fots container. En 40 fots container vil dermed telle som 2 TEU, mens en 45-foter vil være 2,25 TEU.

Vår årlige oversikt over de viktigste havnene i Norge, viser at mye av handelen har stabilisert seg etter pandemien. De fleste havnene har en liten vekst, men med lokale utslag. Flere oppnår også rekorder i volumer både med tanke på containere og antall tonn gods.

Borg Havn

Etter en pen økning i antall containere på hele 14 prosent i 2021, regnet Borg Havn med en nedgang i 2022. Slik ble det dog ikke.

Øraterminalen i Fredrikstad, hvor containere tas inn og går ut, hadde en økning også i 2022. Antallet endte på 67.497 TEUs, mot 67.249 TEUs i 2021. Ikke en kjempeøkning, men nok til at økningen på 248 TEUs ga en all-time-high.

BORG HAVN: I Borg forventet man nedgang, men klarte å få til en liten økning i containervolumene.

Totale godsvolumer ved de offentlige og private havneanleggene, endte på totalt 3.450.000 tonn.

Av dette gikk 2.154.497 tonn over offentlige kaier. Noe som er en nedgang på 3,8 prosent – eller 85.829 tonn – sammenlignet med 2021 (2.240.326 tonn).

Moss Havn

MOSS: Det ble satt ny rekord i antall containere i Moss Havn i 2022.

Bygging av ny stasjon og jernbanetrasé gjennom Moss, gjorde for noen år siden at Moss Havn mistet betydelig volum. Nå har Moss Havn igjen gleden av å sette containerrekord.

– Det ble en ny all-time-high i antall containere for oss. Totalt 67.133 TEUs i 2022. Dette er 7,6 prosent opp fra 2021, som endte på 62.395 TEUs. Det er vi veldig fornøyd med. Forrige rekord var i 2015 med 63.565 TEUs, smiler Øystein Høsteland Sundby, havnesjef i Moss Havn KF.

Total godsmengde endte på 367.221 tonn, som er en økning på 5 prosent sammenlignet med året før.

Sundby fortetter:

– I tillegg fikk vi en forsiktig oppstart med Askos sjødroneprosjektet i 2022. Det ga oss 1.166 TEUs som ble fraktet over fjorden som RoRo-enheter. Så da er vi også i gang med RoRo-statistikk fra Moss havn. Dette vil vokse videre.

Oslo Havn

OSLO: Det ble ny rekord også i Oslo, men man maktet akkurat ikke å bryte den magiske 300.000 TEU-grensa.

Oslo Havn går bedre enn noen gang, meldes det fra hovedstaden. En endret strategi har gitt Oslo Havn både med rekordinntekter i 2022 – og også flere rekorder innen godsomsetning.

Den totale godsomsetningen endte på 5,9 millioner tonn i fjor – og nærmer seg det nivået Oslo Havn hadde før pandemien slo ned.

Det ble atter en ny «all-time high» for container over Oslo Havns kaier, nærmere bestemt 299.213 TEUs. Dette er en økning på 2,7 prosent i forhold til 2021 – eller 7760 TEUs.

– Det lå lenge an til å bli godt over 300.000 TEUs, men med den siste halvannen måneden droppet antall TEUs signifikant i forhold til 2021, opplyser kommersiell direktør Einar Marthinussen.

59.960 personbiler og nyttekjøretøy kom inn til Norge med bilskip til Oslo. Det var 2.930 flere kjøretøy enn i 2021, eller en økning på 5,4 prosent.

– Annet stykkgods, som også inkluderer gods transportert på utenriksfergene til Color Line og DFDS, sto for 614.000 tonn i 2022, en vekst på over 100.000 tonn. Dette er en økning på 19,6 prosent sammenlignet med tall for 2021. Det var likevel 14 prosent under 2019-nivået, sier Marthinussen.

– Volumet på fergene har vokst med 80.000 tonn fra 2021. Likevel ligger det 85.000 tonn under 2019- nivå. Dette skyldes i stor grad bortfall av Stena Lines gods. De øvrige stykkgodsvolumene på 115.000 tonn, ble fraktet med sideport- og bulkskip.

Segmentet tørrbulk sto for nær 1,7 millioner tonn i 2022. Veksten var på 6,9 prosent fra 2021.

Våtbulk sto for 1,8 millioner tonn, en vekst på 14,7 prosent. Det var likevel 215.000 tonn under 2019-nivået. En vesentlig andel av veksten er flydrivstoff. Dette fordi folk igjen reiser mer.

DRAMMEN: Bil-Mekkaet Drammen Havn har aldri håndtert så mange biler som i 2022.

Drammen Havn

2022 ble et nytt rekordår for bilimporten til Drammen. dels krevende værforhold ga ny årsrekord for Drammen havn. 121.655 nye biler og andre kjøretøy ble importert inn til Norge over Drammen i fjor. Den forrige toppnoteringen var 118.452 i 2021.

For å rekke årsskiftet og unngå økte avgifter på flest mulig biler, anløp flere bilskip også andre havner for å få losset i tide.

Larvik Havn

LARVIK: Lavere volumer på Color Line-fergene gjorde at det ble en liten nedgang i Larvik.

Samlede lastemengder over Larvik Havn i fjor utgjorde 1,8 millioner tonn. Dette er 4 prosent lavere enn i 2021. Containertrafikken falt med 8 prosent til i alt 48.100 TEUs.

Larvik var svært viktig for Color Line under pandemien. Cargo-trafikken holdt aktiviteten oppe – aller mest i Larvik. «Superspeed 2» mellom Larvik og Hirtshals, med to avganger daglig hver vei, ble under nedstengningen en fraktrute som skulle vise seg å bli viktig for norske næringsliv.

– Godsnedgangen i fjor henger i hovedsak sammen med fallet i fergefrakten. Dette som følge av at godstrafikken med ferge kom i gang igjen i andre havner etter pandemien. Totalt 91.802 fraktenheter ble transportert med Color Line i fjor, en nedgang på 10 prosent. Tross nedgangen er Larvik fortsatt den største fergehavnen i Norge på gods, melder Larvik Havn KF.

Frakt av bulk, hovedsakelig stein og skogprodukter som tømmer og flis, hadde solid oppgang i fjor, med en økning på henholdsvis 28 og 17 prosent.

Grenland Havn

Total godsmengde 2022 for hele Grenland havn var 11,8 millioner tonn. Dette var en nedgang fra 2021 på 7,6 prosent. Nedgangen skyldtes i hovedsak reduksjon i mengde våtbulk, som håndteres på noen av industriens private kaier.

73.552 TEU ble håndtert på Breviksterminalen, dette var en økning på hele 18 prosent sammenliknet med 2021 (62.223 TEU).

-Vi er svært fornøyde med at den fantastiske veksten Grenland Havn har hatt på container siden høsten 2020, fortsatte også i 2022. Industrien i regionen har store planer for utvikling, så vi fokuserer på å sikre tilstrekkelig havnekapasitet for fremtiden. Dette ved å bygge en ny og moderne havn på Frier Vest. Parallelt med dette leter vi etter ny aktivitet, som kan nyttiggjøre seg infrastrukturen vi har på Langesund fergeterminal, etter at Fjord Line dessverre valgte å innstille sine seilinger til Langesund, sier havnedirektør Torben Jepsen.

Arendal Havn

Da Morrow Batteries AS vedtok å bygge sin planlagte gigantiske battericellefabrikk i Arendal, visste man at dette var et energitilskudd av dimensjoner for regionen og Arendal havn. De første tegnene på kommende økte godsvolumer, fikk havnen i fjor. Da gikk 1.114.220 tonn gods over Arendal Havns kaier, en økning på 29 prosent fra året før.

KRISTIANSAND: Den største havnen på Sørlandet er tilbake på normalnivået får pandemien, men hadde en liten nedgang i containergods i 2022.

Kristiansand Havn

Totalt antall anløp i 2022 var 4.888 med totalt 51 millioner bruttotonn. Havnen er nå på et normalår, etter covid-19, på alle forretningsområdene.

I 2022 fikk Kristiansand Havn en reduksjon på containerterminalen og endte på 49 500 TEUs, mot 50 894 TEUs i 2021.

– Containertrafikken er rimelig stabil. Vi ser imidlertid en reduksjon på 41 anløp – fra 250 anløp i 2021 til 206 anløp i 2022. I antall tonn over containerterminalen har det vært en reduksjon fra i 2021 fra 501.644 til 477.600 i 2022, forteller Isabelle-Louise Aabel, Communication Manager i Kristiansand Havn.

Det har vært en økning på forretningsområdet ferge, blant annet fordi et nytt fergerederi valgte å anløpe i fast rute. MS «Romantika» som seiler for Holland Norway Lines. hadde sitt første ordinære anløp i Kristiansand i april. Cruisefergen, som også frakter gods, går mellom sørlandsbyen og Eemshaven.

– Fergeterminalen i Kristiansand har hatt en betydelig mengde gods. Nærmere bestemt 413,4 tusen tonn i 2022, noe som er nesten like mye som containerterminalen som hadde 477,6 tusen tonn. Dette viser at frakt av gods via ferge er viktig for næringslivet i regionen, slår Isabelle-Louise Aabel fast.

Stavanger Havn

Eivind Hornnes, forretningsutvikler i Stavangerregionen Havn IKS, forteller at 63.561 TEUs gikk i fjor over havnens kaier. I tillegg kommer 28.588 trailere.

Den totale tonnasjen i 2022 endte på 2.448.302 tonn.

Dessuten gikk 23.800 TEUs til/fra havnedistriktets offshore-baser.

Karmsund Havn

Karmsund Havn hadde i fjor 29.467 TEUs over sine kaier. Dette er en økning på 4,9 prosent mot 2021. Det containeriserte godset utgjorde 277.490 tonn.

1.265.676 tonn gikk over offentlig kai ved Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Dette er en økning på utrolige 30,9 prosent mot 2021. Totalt gikk 7.783.664 gods over offentlig og privat kai i Karmsund Havns sjøområde.

Havnedirektør Tore Gautesen forteller:

– 2022 startet veldig bra. Til tross for uroligheter i markedet, fortsatte den gode trenden gjennom året. Vi så en enorm oppgang på rullende last, ved at flere aktører benyttet Haugesund Cargo terminals som logistikkhub. Vi hadde i fjor 8.466 RoRo-enheter – det vil si traller, Mafi, anleggsmaskiner, campingvogner og annet. Dette er en solid økning fra 2021 på over 6.000 enheter.

Jevnt over viser statistikken gode tall på gods over offentlig kai. Cruisesesongen tok seg opp og vi begynte å se normale tendenser etter pandemien. Til sammen gjorde dette at vi kan se på 2022 som et veldig godt år, med rekordvolumer i flere segmenter, samt et solid økonomisk resultat for konsernet.

Bergen Havn

Etter en liten nedgang i container volumet i 2021, tok dette seg opp igjen til 41.276 TEUs i 2022. Dette utgjorde en økning på 6,5 prosent i forhold til 2021. Dette er det høyeste antall TEUs som er målt i Bergen Havn noen gang, opplyser Bergen Havn via sin markedssjef, Nils Møllerup.

Det var spesielt siste halvdel av året, at veksten tok fart. Det ble notert 12,9 prosent flere containere enn i samme periode året før.

Gjennom 2022 har både Arctic Container Line og MSC startet feedere på Vestlandet, i hard konkurranse med de andre linjerederiene som Samskip, NCL og Maersk.

– Økt frekvens har gjort noe med tilbudet i markedet, de generelle prisene på oversjømarkedet gikk også raskt ned i løpet av høsten, sier Møllerup.

Det ble i 2022 sendt totalt 13.199 trailere over Bergen Havns kaier. Dette er en økning på hele 17 prosent sammenlignet med 2021 – og mer eller mindre nøyaktig det samme som i toppåret 2019. Dette til tross for at Fjord Line, som den desidert største aktøren, i store deler av første og fjerde kvartal, hadde kraftig redusert trafikk.

Økningen av nye biler, busser, bobiler og andre kjøretøy i handel, fortsatte inn i 2022 og endte på 5.525 kjøretøy. Dette er en økning på 22,6 prosent i forhold til 2021.

Bergen Havn opplevde en økning i godsvolumet over kai på 8,58 prosent i fjor.

ÅLESUND:

Ålesund Havn

Antall containere for fjoråret endte på 72.304 TEUs. Containerisert gods utgjorde 461.106 tonn. I 2021 ble det rapportert om 68.200 TUE, så Ålesund har hatt en solid vekst.

Den total tonnasjen for alt gods over kai, var ved årets slutt på 2.017.224 tonn.

Kristiansund og Nordmøre Havn

Havnefogd Knut Mostad forteller at det gikk 37.280,5 TEUs – som utgjorde 340.996 tonn gods – i hele havnedistriktet i fjor.

Godsmengden i 2022 gikk litt ned, omtrent 0,5 prosent, sammenlignet med 2021.

Det ble losset/lastet til sammen 5,6 millioner tonn gods i havnedistriktet.

– Vi har sett en nedgang i antall anløp – 8691 anløp i fjor mot 8732 året før – i eierkommunene, men liggetiden var lengre og størrelsene på fartøyene ser ut til å ha økt. Vi har redusert prisene på kaivederlag og holdt prisen på strøm lav for de største skipene. Dette gir noe mersalg, påpeker Mostad. Han legger til at fraktratene gikk kraftig ned på slutten av 2022. Trafikken er ventet å ta seg opp første halvdel av 2023.

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS eies av kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Heim, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. Selskapet driver sin hovedvirksomhet i Kristiansund.

Trondheim Havn

Det gikk 20.650 TEUs over Trondheim Havns kaier i 2022.

– Når det gjelder antall containere, var det en liten nedgang fra 2021. Men – samtidig har vi hatt over 20.000 TEUs i hvert av de siste tre årene. De fleste containerne kommer inn over Orkanger, og her har tallene over de siste tre årene ligget stabilt på noe over 16.000 TEUs. Det kommer også mange containere over Trondheim, og spesielt i 2021 var det et toppår med nesten 5.000 TEUs. I årene før 2020 lå antall containere på under 18.000 TEUs, så vi er svært fornøyde med den økningen vi har sett de siste årene, sier sjef for havnedrift, Terje Meisler, ved Trondheim Havn IKS. Han fortsetter:

-Antall tonn gods i container har også holdet seg stabilt gjennom de siste tre årene, selv om vi ser en liten tilbakegang fra 2021 til 2022. Den totale godsmengden over våre kaier har også holdt seg stabilt gjennom de siste tre årene.

Bodø Havn

I 2022 var det kun ett rederi som anløp med containere i Bodø, og det var Nor Lines.

– Antall containere over Bodø Havns kaier var 602 TEUs. Av disse var 92 tomcontainere. Snittvekten på lastede containere var 27,84 tonn. Total godsomsetning i Bodø havn endte ved årets slutt, på 14.561.160 tonn, forteller driftssjef Morten Nydal i Bodø Havn KF.

Göteborgs Hamn i 2022

Vi tar også med havnen i Göteborg, siden den er viktig for norske importører. Containerhåndteringen over Göteborgs Hamns kaier fortsetter å øke. I løpet av hele fjoråret ble 885.000 TEUs håndtert i Göteborgs Hamn. Dette er en økning på 7 prosent.

Størstedelen av havnens containervolumer håndteres av terminaloperatøren APM Terminals.

Økningen over Göteborgs Hamns kaier i 2022, betyr at havnen har en økt markedsandel i Sverige – fra 50 prosent til 53 prosent.

Containergods, som fraktes med jernbane til og fra havnens innlandsterminaler rundt om i landet, er et svært vanlig fenomen. Mengden containerisert gods med jernbane økte med 12 prosent til 515.000 TEUs. Både volumer med togpendlere på lang- og kortreiste togpendlere økte, men den største økningen kan sees i trafikken til og fra Nord-Sverige.

Bilsegmentet hadde i fjor en total nedgang på 7 prosent, noe som likevel betydde en økt markedsandel på 1 prosent for Göteborgs Hamn.

Intraeuropeisk RoRo-trafikk gikk ned med 1 prosent under fjoråret, men Göteborgs Hamns markedsandel økte fra 17 til 18 prosent.

– løpet av siste del av fjoråret, så vi begynnelsen på en tilbakevending til en normal situasjon i logistikksystemet. Dette etter flere år med pandemi med følgeeffekter som flaskehalsproblemer, driftsstans, kapasitet og fartøymangel. en kommende lavkonjunktur og redusert etterspørsel etter transport globalt, ser vi i flere segmenter et økende overskudd av skip og utstyr, noe som påvirker prisbildet på markedet, sier Göteborgs Hamn ABs konsernsjef, Elvir Dzanics.

Powered by Labrador CMS