Jo Eirik Frøise, Prosjektleder for konferansen Transport & Logistikk 2019, Trond Andersen prosjektleder messe, Norges Varemesse, , Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk & Transport, styreleder Hans Otto Vestli, Påbyggergruppen i Norsk Industri og Geir A. Mo administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund.
Jo Eirik Frøise, Prosjektleder for konferansen Transport & Logistikk 2019, Trond Andersen prosjektleder messe, Norges Varemesse, , Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk & Transport, styreleder Hans Otto Vestli, Påbyggergruppen i Norsk Industri og Geir A. Mo administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund.

Kommer Julenissen til Transport & Logistikk 2019?

Om julenissen kommer til Transport & Logistikk i 2018 på Norges Varemesse kan jeg ikke love, men vi skal alltids gjøre et forsøk. Han er jo en mester i logistikk, som til og med leverer til riktig tid, ser en spøkefull prosjektleder for konferansen på Transport & Logistikk 2019 Jo Eirik Frøise i Norsk Industri.

Publisert Sist oppdatert

– Det er det som er så spennende med Transport & Logistikk – vi har hvert år over 100 foredragsholdere og paneldeltagere som sier ja til å stille opp, sier Jo Eirik Frøise, prosjektlederen for konferansen. Han tilbringer julen på Bali – der han bruker dagene på å skrive en rapport om fylkesveinettet og hvordan dette vil arte seg i den kommende fylkessammenslåingen.

Han er allerede godt i gang med arbeidet for neste års konferanse som går av stabelen den 26. og 28 september 2019 på Norges Varemesse på Lillestrøm. Responsen etter årets konferanse har ifølge Frøise vært overveldende med over 48 forslag til både tema og foredragsholdere. Konferansen er i 2019 får et nytt preg da vi har flyttet konferansen til Varemesse og at vi har fått en enorm utstilling i tillegg til konferansen i samarbeid med NLF – Norges Lastebileier- Forbund

Jon Erik Frøise er for lengst i gang me då organisere Transport & Logisitikk 2019
Jon Erik Frøise er for lengst i gang me då organisere Transport & Logisitikk 2019

Stor interesse rundt utstillingen

Allerede nå er over 60 prosent av utstillingsplassene revet bort siden vi åpnet for påmeldingen i november. Dette er ganske unikt i forhold til tidligere år.

– Nye spennende utstillere fra hele transportkjeden har også kommet til, Skal du sikre deg plass i 2019 må du være raskt ute, sier Frøise.

Små scener som var et nytt innslag i år blir videreført også i 2019 – her kan utstillerne få presentere seg i du ulike pausene. Dette var nytt i år og det gikk en liten stund på dag en før man forsto hvile muligheter som lå her. Tilbakemeldingene fra utstillerne var udelt positivt.

– Likeledes var også Schenkers «oktoberfest» en stor suksess. Dette ønsker vi oss mer av. Utstillere som tar et grep for å skape interesse for sitt produkt er svært positiv for oss som arrangører. Herved er utfordringen til andre utstillere overlevert, sier Frøise.

Vil ikke merke stor forskjell på innhold

Mange har uttrykket bekymring for at konferansen drukner i den store utstillingen. Men Frøise forsikrer at de fleste vil ikke merke noe til dette utenom at det er nye lokaler.

– Det er viktig at en så stor og viktig konferanse er i en stadig endring. Dette har også vært filosofien bak utviklingen de siste 15 årene siden jeg overtok har vært at det skal være noe nytt, endringer, overraskelser underveis. At Norge får en møteplass sted for transport og logistikknæringen hvert tredje år med internasjonal størrelse er på tide, sier en optimistisk Frøise.

Å utvikle konferansen fra under 200 deltagere til å stabilisere seg rundt 900 har vært en stor jobb. Frøise opplyser at grep for å imøtekomme tilbakemeldingene om at konferansen de siste årene har vært altfor mye rettet mot transportutøverne har fungert. Valg av temaer og foredragsholdere skal derfor gjøre konkurransen mer attraktiv for vareeiere og transportører, to av sporene begge dager være dedikert transportkjøpere og vareeiere. Dette er noe som vi selvsagt viderefører i 2019.

– Andre grep vi gjør er også å se på hvordan vi avvikler den politiske debatten – som vanligvis har avsluttet konferansen eller som i år vært et oppspill til festmiddagen. Hvem vet hvem som dukker i den politiske debatten på Varemessen? Dette er spørsmål vi skal avgjøre i løpet av januar. For å få et godt program på bordet er vi avhengig av å planlegge god tid i forveien. Dette gjelder også hos oss, sier konferansegeneralen.

– På vegne av arrangørene bak Transport & Logistikk 2018 og den nye konferansen og messen 2019 ønsker jeg å ønske alle både, foredragsholdere, utstillere og deltagere en riktig god jul og et riktig godt nytt år. Vi sees igjen på konferansen den 26. og 28. september 2019, avslutter Jo Eirik Frøise