- Norsk skipsfart går med dette foran i å sette høye ambisjoner for utvikling av ny og lønnsom grønn teknologi, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.
- Norsk skipsfart går med dette foran i å sette høye ambisjoner for utvikling av ny og lønnsom grønn teknologi, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Klimanøytral innen 2050

Norske rederier gå foran og ta lederskap i kampen mot klimautfordringene. Innen 2050 er målet at hele den norske flåten skal være klimanøytral.

Publisert

Norges Rederiforbund melder at skipsfarten står for 2,2 prosent av de globale klimagassutslippene.

- Parisavtalens mål er å begrense global oppvarming til 1,5 grader. FNs klimapanel gir oss ti år på å halvere klimagassutslippene og mener de må ned til null innen 2050. Klimaendringene må tas på alvor. Skal vi lykkes i å bremse effekten, må vi omstille oss raskt, påpeker Rederiforbundet.

I regi av Norges Rederiforbund har norske rederier tatt grep ved å vedta fire ambisiøse mål nedfelt i en klimastrategi. De fire målene innebærer at medlemmene skal:

• Innen 2030 — kutte sine klimautslipp med 50 prosent pr. transportert enhet målt mot 2008.

• Fra 2030 skal norske rederier kun bestille skip basert på nullutslippsteknologi.

• Fra 2050 skal den norske flåten være karbonnøytral.

• Strategien innebærer også et internasjonalt forbud mot drivstoff-typer som ikke er karbonnøytrale, fra 2050.

- Norsk skipsfart går med dette foran i å sette høye ambisjoner for utvikling av ny og lønnsom grønn teknologi, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

- Vi har høye ambisjoner, også på områder som i dag ikke har kommersielt tilgjengelige teknologiske løsninger. Vi tror ambisiøse mål vil bidra til å sette fart på en nødvendig utvikling. Dette innebærer at hele industrien i samarbeid med myndigheter, både nasjonalt og internasjonalt, må engasjere seg i å utvikle nye løsninger, fortsetter han.

Solberg påpeker videre at Norge har en unik maritim kompetanse, gjennom hele den maritime klyngen.

- Vi ser forretningsmessige muligheter ved å ta lederskap på utviklingen av nye løsninger i stor skala, som både vi og verden trenger. Dette vil redusere global oppvarming, gi renere luft, friskere hav og grunnlag for eksport av nye løsninger. På den måten skal man bidra til et bedre miljø, samtidig som vi skaper nye grønne arbeidsplasser langs hele kysten.

- Vi trenger ny teknologi og nye bærekraftige løsninger, og utviklingen må skje raskt, sier Solberg. Vi kan både nå verdens klimamål og realisere forretningsmessige muligheter for skipsfartsnasjonen Norge. Vi har allerede gjort mye, og nå vil vi gjøre enda mer, avslutter Harald Solberg.

Kilde: rederi.no

Powered by Labrador CMS