Kuttet utslipp med 15 prosent på ett år

Aktivitetsnivået økte og konsernet håndterte for første gang over 100 millioner pakker på ett år - likevel klarte Posten Bring å kutte klimautslippene med 15 prosent fra 20202 til 2023. 

Publisert

Posten Bring har lenge jobbet med det grønne skiftet, og har i dag nesten 3000 kjøretøy som drives av fossilfrie og fornybare energikilder. I løpet av 2023 ble 538 elektriske varebiler anskaffet. 

Det gir resultater på klimaregnskapet. Posten Bring reduserte klimagassutslippene fra egen virksomhet med 15 prosent i 2023, opplyser selskapet i en pressemelding.

- Vi legger bak oss et år med økte inntekter, bedre resultat enn året før og reduserte klimagassutslipp. Vi har navigert godt i et krevende marked. Det er derfor ekstra gledelig at vi vokser som nordisk logistikkonsern samtidig som vi reduserer våre klimagassutslipp i tråd med målene i Parisavtalen. Nå har vi redusert våre klimagassutslipp med 62 prosent siden 2012, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten Bring.

Selskapet har sendt ut følgende skryteliste om sin innsats for klimaet. 

  • Konsernets klimagassutslipp fra veitransport ble redusert med 17 prosent fra 2022. Det tilsvarer gjennomsnittsutslippet til 721 dieseldrevne store lastebiler.
  • Direkte klimagassutslipp fra egen virksomhet var 42 746 tonn CO2-ekvivalenter i 2023, det er en reduksjon på 15 prosent fra 2022.
  • Totalt har Posten Bring 2972 kjøretøy som drives av fossilfrie og fornybare energikilder. Opp fra 2529 kjøretøy året før.
  • Posten Bring anskaffet 538 elektriske varebiler i 2023.
  • Alle pakke- og postleveranser i hovedstaden skjer nå med el-kjøretøy.
  • Det leveres brev og pakker med el-kjøretøy til 2,7 mill. nordmenn, rundt halvparten av landets befolkning.
  • Posten Bring ble tildelt NHO LTs miljøpris for arbeidet med elektrifiseringen av bilparken, investeringer i ladeinfrastruktur og solcellepaneler.
  • Bring kan nå levere med el-kjøretøy til 1,4 millioner dansker. Alle Brings varebiler i København skal være elektriske i april 2024.
  • I Sverige leverer Bring pakker med fossilfritt drivstoff til 6,1 millioner svensker.
  • Det er innført stopp for kjøp av fossile varebiler i Stockholm, Gøteborg og Malmø og det er besluttet at 50 prosent av de lette kjøretøyene skal være elektriske sommeren 2024.
  • Konsernet transporterte 197 290 kontainere (TEUs) på tog, årlig tilsvarer det 98 645 færre lastebiler på veien.
  • Posten Bring har vedtatt nye, ambisiøse utslippsreduksjonsmål i tråd med Science Based Targets initiative (SBTi):
   • Innen 2030: 85 prosent reduksjon av direkte utslipp fra drivstoff og strømforbruk (scope 1 og 2) og 30 prosent reduksjon av utslipp fra kjøpt transport og kjøpte varer og tjenester (scope 3).
   • Mål om netto-null-utslipp i 2040.

Powered by Labrador CMS