- Antallet tungbilkontroller har gått noe ned sammenliknet med samme periode i fjor. Det var vi forberedt på. Vi har innført en rekke tiltak for å hindre smittespredning, noe som har ført til at kontrollene tar lengre tid enn normalt. Jeg er stolt av at mannskapene likevel har klart å opprettholde aktiviteten og at de har gjennomført over 6600 tungbilkontroller i løpet av den unormale marsmåneden vi akkurat har lagt bak oss, sier avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

- Har plukket ut flere av de riktige bilene

I mars 2019 ble det gjennomført 7282 tungbilkontroller i Norge, altså 675 flere enn i år. Samtidig viser statistikken at antallet reaksjoner er på samme nivå som i fjor. 

- Dette betyr ikke at det er flere kjøretøy med feil og mangler enn tidligere, men at vi har plukket ut flere av de riktige bilene for kontroll. Av de over 34.000 bilene som har vært innom en av våre kontrollplasser, har nesten 28.000 blitt vinket videre uten nærmere inspeksjon. Jeg vil understreke at de aller fleste tungbilene langs norske veier er trafikksikre. Men det fins både førere og transportselskaper som slurver eller som ikke tar regelverket på alvor. Disse må lukes ut fra trafikken, sier Wigdel.

Stor økning i antall gebyr

Det har også vært en oppgang i antallet gebyr i 2020 sammenliknet med året før. I første rekke gjelder dette gebyr for manglende kjettinger eller dårlige dekk og for overlast. Antallet dekk-gebyr har økt fra 299 til 387 fra mars 2019 til mars i år mens antallet overlastgebyr i samme periode har økt fra 340 til 409.

- Dette er en stor økning. Spesielt i lys av at vi har kontrollert færre kjøretøy i årets mars-måned. Men igjen sier nok denne økningen mer om vår evne til å plukke ut de riktige kjøretøyene for kontroll enn om den generelle tilstanden på kjøretøyparken, sier Wigdel.

Han legger til at både dårlige dekk og overlast har negativ innvirkning på kjøreegenskapene.

- Det fører blant annet til lengre bremselengde og til dårligere styring. Overlast kan også skade veiene, som er spesielt sårbare i vårløsningen.  

Godt samarbeid med bransjeorganisasjonene

Den ekstraordinære situasjonen landet har vært i de siste ukene, har vært krevende for mange bransjer – transportbransjen inkludert.

 - Selv om det har vært en økning innen noen områder av bransjen, vet vi at flere aktører sliter på grunn av manglende oppdrag. Likevel opplever vi at de aller fleste vi stopper for kontroll langs veien er profesjonelle og viser forståelse for den jobben kontrollørene våre gjør. Det fins unntak, men de er heldigvis i et lite mindretall, sier Wigdel.

Han opplever også at dialogen mellom Statens vegvesen og de store bransjeorganisasjonene, Norsk Lastebileier-Forbund og NHO Logistikk og Transport, er god.

-  Den gjensidige tilliten vi har bygd opp over lang tid har vært god å ha i den situasjonen vi er oppe i nå. Vi jobber alle for de samme målene: gode arbeidsforhold for sjåførene, rettferdige konkurranseforhold i transportbransjen og ikke minst – at ingen skal miste livet eller bli hardt skadd på norske veier, avslutter Kjetil Wigdel.