Gjør robotinvestering

Kardex har kjøpt en majoritetsandel i den nederlandske robotutvikleren Robomotive.

Publisert

Gjennom investeringen utvider Kardex sin produktportefølje av produkter og tjenester for ordreplukking.

- Med Robomotives teknologi kan vi møte et viktig strategisk punkt innen fremtidens intralogistikk. Automatisk ordreplukking i full skala, men også for plukking av varer, vil spille en stadig viktigere rolle i dirstribusjons- og produksjonslogistikk. Sammen med Robomotive kan vi legge til helintegrerte, automatiserte plukkløsninger til vår portefølje, sier administrerende direktør i Kardex, Jens Fankhänel.

Robomotive utvikler og implementerer smarte robotteknologier. Salgsargumentet er at Robomotive etterligner menneskers tilpassbare øye- håndkoordinasjonen ved hjelp av roboter, 3D kameraer, gripere og smarte programvarealgoritmer. Denne kombinasjonen av program- og maskinvare gjør det mulig å gjenkjenne, lokalisere og gripe gjenstander uten behov for avanserte læringsprosesser.

Kardex består av to entreprenørstyrte divisjoner, Kardex Remstar og Kardex Mlog. Kardex Remstar utvikler, produserer og vedlikeholder dynamiske lager- og plukksystemer og Kardex Mlog tilbyr integrerte materialhåndteringssystemer og automatiserte høylagre.
Kardex består av to entreprenørstyrte divisjoner, Kardex Remstar og Kardex Mlog. Kardex Remstar utvikler, produserer og vedlikeholder dynamiske lager- og plukksystemer og Kardex Mlog tilbyr integrerte materialhåndteringssystemer og automatiserte høylagre.

Med sine standardiserte produkter «Pickmate» for palletering og depalletering av blandede bokser og «ItemPicker» for individuell tilgang til små artikler, har Robomotive implementert mange applikasjoner i logistikkbransjen. Nå håper Robomotive å nå enda bredere ut.

Med Kardex har vi fått en strategisk partner som er hjemme i logistikkmiljøet. Kardex produkter og Robomotives teknologi kompletterer hverandre perfekt og lager løsninger for helautimatisert vareplukking. Våre applikasjoner vil dermed få et verdensomspennende salgs- og servicenettverk. Jeg er også spesielt glad for at Robomotive kan opprettholde sin entreprenørånd og innovative styrke, sier Michael Vermeer, grunnlegger og administrerende direktør i Robomotive.