Daglig leder Kjell Haugland i Ørland Transport AS i Sandnes har bidratt til å etablere en slagkraftig transportaktør i Sør-Norge. Foto: Per Dagfinn Wolden
Daglig leder Kjell Haugland i Ørland Transport AS i Sandnes har bidratt til å etablere en slagkraftig transportaktør i Sør-Norge. Foto: Per Dagfinn Wolden

JØS for en transport

Langtransportveteranen og daglig leder Kjell Haugland i Ørland Transport har hatt en sentral rolle med å etablere en slagkraftig transportaktør i Sør-Norge.

Publisert

– Vi har lenge hatt et godt fotfeste både øst- og vestover. Nå styrker vi også posisjonen i nord, forteller Haugland, leder i et av Stavanger-distriktets eldste og største transportfirma.

Han har hatt pågående samtaler om å styrke samholdet med Merkesdal Transport etter flere års samarbeid.  

– Fokuset på å knytte de to JØS-søsknene sammen har vært å knytte selskapene tettere sammen for å stå bedre rustet for fremtiden, forteller Haugland.

Generasjonsskifte

Han fremhever også at det nærmer seg et generasjonsskifte for eierne i Merkesdal Transport AS. Det er også en viktig årsak til at det nå er fremforhandlet en avtale hvor JØS AS kjøper alle aksjene i Merkesdal Transport.

- Dette er to slagkraftige transportører i Rogalandsregionen, godt rustet for fremtiden. Begge bedriftene har vært og er familiedrevne selskaper gjennom flere ti-år, og som står godt til hverandre, sier Haugland.

Merkesdal Transport AS og Ørland Transport AS vil bli drevet videre som to selvstendige selskap med JØS AS som morselskap.

Bekymringer

Kjell Haugland, som også er styremedlem i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), har ledet Ørland Transport AS siden 2000 og har i alle år stått på barrikadene for å skape gode kår for næringen.

Fra 1. oktober skrus bompengeprisene opp på Nord-Jæren. Bompenger bekymrer derfor Haugland. Det gjelder ikke bare egen bedrift hvor utgiftene øker fra 5 til 18 millioner kroner. Han viser til at nye bomstasjoner blir et pengesluk for alle transportbedriftene i Stavanger-regionen, og som får mer enn en tredobling av bompengeutgiftene.

Haugland leder i dag et selskap med rundt 190 millioner kroner i omsetning, og regner med å passere 200 millioner kroner i år. Ørland Transport har 160 ansatte, 128 sjåfører og 129 biler; semitrailere og lastebiler.

En gjennomsnittsjåfør i Ørland Transport kjører 55.000 kilometer i året.

Haugland er redd det vil bli rådyrt å kjøre fra Nord-Jæren til Haugesund når Rogfast åpner, og til Kristiansand når den nye E39 står ferdig. Utgiftene til bompenger blir betydelige.

– Skal vi produsere noe her i regionen, så vil kostnadene være vesentlig mye høyere enn mellom Sørlandet og Drammen der bompengebelastningen er svært beskjeden. Ingen tvil om at dette skaper ulike konkurransevilkår, understreker Haugland.

Norges Lastebileier-Forbund har regnet på hvordan bompengeutgiftene kan slå ut etter at Rogfast og ny E39 mellom Sandnes og Kristiansand er ferdig.

Til grunn for regnestykket er blant annet Nye veier AS sine prognoser for bompenger. Det vil si ca. 3 kroner pr. kilometer for personbiler og 9 kroner for store kjøretøy.

Fått føle veistandarden

Selv har den kjente skikkelsen i tungtransportmiljøet tilbragt nærmere 30 år av sitt liv i transportbedriften som Johannes Ørland startet i 1928 med én lastebil.

Langtransportveteranen har gjennom flere ti-år fått føle norsk veistandard på kroppen, ikke minst hårnålsvinger og stupbratte bakker på E39, landsdelens hovedpulsåre. Strekningen som har flere fergeoverfarter enn noen annen vei i Europa.

Nå blir det et tettere samarbeid med Merkesdal Transport AS, også et veletablert selskap med hovedkontor i Mekjarvik, Randaberg.

Merkesdal har over 30 års erfaring med levering av transport tjenester, spesielt mot olje & gas næringen.

Selskapet ble etablert av Ole Merkesdal i 1984 og ble et as i 1985. I dag har Merkesdal Transport hovedkontor i Mekjarvik og en avdeling på Mongstad Sør.

Powered by Labrador CMS