Direktøren for forretningsutvikling og logistikk i Rambøll, John Kenneth Selven, har vært en av primusene bak den nye Nord-Norgelinjen. Foto: Per Dagfinn Wolden
Direktøren for forretningsutvikling og logistikk i Rambøll, John Kenneth Selven, har vært en av primusene bak den nye Nord-Norgelinjen. Foto: Per Dagfinn Wolden

Fra Tege til Nord-Norgelinjen

- Nå er det opp til brukerne å benytte båten. Rederiet må utforme en konkurransedyktig ruteplan med de øvrige korridorene, sammen med togoperatørene.

Publisert

Det forteller John Kenneth Selven til Mtlogistikk.

Direktøren for logistikk og forretningsutvikling i Rambøll har vært en av primusene bak den nye Nord-Norgelinjen, og som nå ser ut til å få sin løsning.

North Sea Container Line (NCL), Sea-Cargo Skips AS og Eureka Shipping Ltd har fått tilsagn om støtte på totalt 92 millioner kroner til godsoverføring fra Kystverket.

Nord-Norgelinjen-prosjektet til Eureka Shipping Ltd. får i alt 41,6 millioner kroner til etablering og drift av linjen mellom Bodø og Tromsø, og som kan ta både containere og vogntog.

– Må lytte til markedet

Selven tror dette vil bli bra hvis transportoperatørene lytter til markedet og brukerne ser muligheten som nå kommer i den nye transportkorridoren.

I 2012 ble Selven ansatt som regiondirektør i PostNord og hadde som første jobb å gjennomføre nedleggelsen av Tege skip, båtruten mellom Bodø – Tjeldsundet (Harstad) – Finnsnes og Tromsø i flere 10 år.

Sjø- og banetransport i praksis

- Dette var sjø- og banetransport i praksis hvor vi fraktet stykk- og partigods nordvendt og miljøavfall og fisk sørvendt. Løsningen var meget stabil og smart, understreker Selven som i 2013 måtte se Tege-ruten avviklet på grunn av for store investeringer på en gammel båt.

Fra Tege til Nord-Norgelinjen. Her fra skipets siste tur til Bodø. Foto: Per Dagfinn Wolden
Fra Tege til Nord-Norgelinjen. Her fra skipets siste tur til Bodø. Foto: Per Dagfinn Wolden

- Nord-Norgelinjen må være åpen for alle aktører og ikke en enkeltaktør, og da bør dette fungere meget godt, sier Selven og fortsetter:

- Rambøll gjennomførte i 2018 et forprosjekt hvor markedet ble kontaktet for å undersøke behovet for en slik løsning. De fleste ser meget positivt på dette som et viktig supplement til dagens transportkorridorer. Nord-Norgelinjen vil være kostnads- og miljøeffektiv. Over 50.000 trailere kan nå flyttes bort fra veiene og over til en attraktiv sjø- og togkorridor.

Kom i grevens tid

Ifølge Selven får havbruksnæringen en ny viktig transportkorridor fra Nord-Norge til markedene. Flere aktører er positiv til initiativet og ønsker båt fra Tromsø og tog til Oslo/Malmö velkommen.

Selven viser også til at havbruksnæringen øker vesentlig.

– Sist Rambøll jobbet med dette gikk ca. 40% av volumet fra Nord-Norge på tog og kun 3-4% med Nordlandsbanen. Vekstpotensialet på denne strekningen er derfor stort og har nå blitt tilgjengelig for store aktører i Nordland, Tromsø og Finnmark, sier Rambøll-direktøren og fortsetter:

- Rambøll har jobbet tett med Lødingen Havn, Tromsø Havn og Bodø Havn om Nord-Norgelinjen, og vil i dag gratulere havnene med resultatet som kom fra Kystverket denne uken, sier en godt tilfreds John Kenneth Selven til Mtlogistikk.

Overfører 600.000 tonn gods

Ruten vil tilby tre ukentlige avganger via Lødingen og Harstad i begge retninger, og skal betjenes med et kombinert containerskip med egne kraner om bord. Oppstart av den nye ruten er 1. april 2021.

Eureka forventer at så mye som 600.000 tonn gods kan overføres fra vei til sjø i løpet av støtteperioden på tre år. Samfunnsnytten ved overføring av disse lastene utgjør omlag 50 millioner kroner.